Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Menşure Maden Çalışkol
Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, 2013, 53 s.
TEZ NO: 332135
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Propolis önemli bir doğal ürün olup arı kovanlarının korunmasında kullanılır. Bileşimi ve biyolojik aktif özellikleri oldukça değişken olup pek çok faktöre bağlıdır. Bu çalışmada ilk kez, Azerbaycan yöresine ait propolis örneklerinin antioksidan özellikleri incelendi. Azerbaycan? ın 15 değişik bölgesinden; Aktaş (1), Zerdap (1), İsmayıllı (2), Astara (1), Şemkır (1), Qax (1), Nahcıvan (2), Mingeçevir (1), Şeki (1), Qusar(1) ve Quba (3) örnekler toplandı. Etanolik propolis ektraklarının antioksidan özellikleri toplam fenolik madde, demir (II) indirgeme/antioksidan kapasite (FRAP) ve 2,2-difenil-l-pikrilhidrazil (DPPH) radikal temizleme testleri kullanılarak tayin edildi. Toplam fenolik madde miktarları 10,94-79,23 mg GAE/g arasında bulundu. FRAP testi doğal örneklerin toplam antioksidan kapasitesini gösteren bir test olup 170- 438 µM Troloks/g propolis arasında bir dağılım gösterdi. Tüm örneklerin DPPH radikalini temizleme yeteneğine sahip olduğu ve SC50 değerlerinin 18-128 µg/mL arasında değişim gösterdiği bulundu. Ayrıca toplam polifenolik madde miktarı ile FRAP ve DPPH radikal temizleme kapasitesi arasında güçlü bir korelasyon (R2:0,980 ve R2: -0,792; p<0,05) olduğu bulundu. Sonuç olarak, çalışılan 15 adet propolis örneğinden İsmayilli, Zerdap ve Oax bölgelerine ait örneklerin antioksidan aktivite yönünden daha yüksek olduğu bulundu.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan; Azerbaycan.; Propolis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir