Kafeik asit fenetil ester (CAPE)’in multipl myelom kanser kök hücreleri üzerindeki antitümöral etkilerinin araştırılması

Pelin Küçük
Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 2013, 85 s.
TEZ NO: 341955
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Çalışmamızda, Multipl Myelom (MM) ‘da hastalığın relapsından sorumlu olduğu düşünülen kanser kök hücreleri izole edilerek, bu hücrelerin farklılaşma aşamaları ve tedavi direnciyle ilişkili yüzey antijenleri karakterize edilmiştir. MM kök hücreleri; Propolis ve özellikle etken bileşenlerinden CAPE ile muamele edilerek, bu maddelerin antitümöral etkileri araştırılmıştır. 50µg/ml Propolis ‘in, 24 saatte MM kök hücrelerinin %63 ‘ünü öldürdüğü ve 100µg/ml Propolis ‘le 4 saat muamele edilen hücrelerin plazma hücre morfolojisi aldığı tespit edilmiştir. 25µM CAPE ile 48 saat muamele sonunda, hücrelere ilaç direnci sağlayan P-glikoprotein ve ABCG2 ekspresyonlarını kaybettiği; 96. saatte ise hücrelerin %48’inin öldüğü tespit edilmiştir. Hücre döngüsü analizleri sonucunda Propolis ve CAPE ‘in hücrelerin daha hızlı bölünmesini indüklediği gösterilmiştir. Bu bulgunun, hücrelerin Propolis muamelesine yanıt olarak plazma hücrelerine farklılaşmasıyla uyumlu olabileceği düşünülmüştür. Propolis ve CAPE ile malign olmayan mononuklear periferal kan hücreleri 72 saat muamele edildiğinde, 50µg/ml Propolis, hücrelerin canlılığını %49 ‘a düşürmesine rağmen, 25µM ve 50µM CAPE, canlılığı sırasıyla %92 ve %93 ‘e düşürmüştür. Elde edilen bu bulgular, Propolis ‘in etken maddesi olan CAPE’in kanser kök hücrelerini seçici olarak öldürebilen etkili bir ajan olabileceğini düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Apoptoz; Flow Sitometri; Hematopoetik malignansiler; Tedavi direnci; Tümör başlatıcı hücre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir