Van piyasasında satışa sunulan balların kalite üzerine etkili olan bazı fiziksel ve kimyasal özellikler bakımından karşılaştırılması

Aslı Has
Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2013, 71 s.
TEZ NO: 338019
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada Van piyasasında satışa sunulan balların HMF, diastaz, invert şeker, su, kül, pH, asitlik ve ticari glikoz içerikleri belirlenmiş ve bu değerlerin TSE?ye uygunluğuna bakılmıştır. Büyük marketlerden ve yerel pazarda satışa sunulan ballardan 67 adet bal örneği çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği?nde belirlenen değerlerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; Van piyasasında büyük marketler ve yerel pazarlarda satışa sunulan balların HMF, diastaz, kül ve asitlik bakımından farklı değerler gösterdikleri; invert şeker, su ve pH değerleri bakımından ise birbirlerine benzer oldukları belirlenmiştir. Bunun yanısıra, yerel pazar ballarında bulunan HMF değeri dışında kalan bal kalite özelliklerinin TSE değerleri ile büyük oranda benzer oldukları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: al, HMF (hidroksimetil furfural), diastaz, invert şeker

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir