Ülkemizde üretilen bazı balların çeşitli fizikokimyasal özellikleri ve camsılığa geçiş sıcaklığının tespiti

Ramazan Durmuş
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013, 70 s.
TEZ NO: 335112
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Araştırma Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde üretimi yapılan narenciye, pamuk, çam, ayçiçeği, kestane, geven, karakovan ve çiçek balları üç farklı üreticiden olmak kaydıyla temin edilerek toplam 27 bal üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ballarda pH, briks, kül, serbest asitlik, Hidroksimetilfurfural (HMF), demir (Fe), kalsiyum (Ca), fruktoz, glukoz, renk ve viskozite değerlerinin belirlenmesinin yanında Differential Scanning Calorimetry (DSC) ile camsı değişim sıcaklıkları (Tg) da belirlenmiştir. Çalışılan örneklerde ortalama olarak en düşük pH 3,56 değer ile Doğu Anadolu çiçek, en yüksek 4,32 değer ile çam balında, briks en düşük 80,16 değer ile kestane, en yüksek 82,83 değer ile pamuk balında, kül en düşük %0,05 değer ile Doğu Anadolu çiçek ve narenciye ballarında, en yüksek %0,44 değer ile çam balında, serbest asitlik en düşük 23,66 meq/kg değer ile narenciye, 38,81 meq/kg değer ile Doğu Anadolu çiçek balında, HMF en düşük 9,80 mg/kg değer ile Doğu Anadolu çiçek, en yüksek 81,56 mg/kg değer ile ayçiçek balında, Fe en düşük 1,07 mg/kg değer ile geven, en yüksek 2,67 mg/kg değer ile ayçiçeği balında, Ca en düşük 23,84 mg/kg değer ile Doğu Anadolu çiçek, en yüksek 80,16 mg/kg değer ile pamuk balında, fruktoz en düşük 31,87 mg/kg değer ile çam, en yüksek 38,71 mg/kg değer ile pamuk balında, glukoz en düşük %25,48 değer ile çam, en yüksek %36,86 değer ile ayçiçeği balında bulunmuştur. Bal örneklerinde Tg değerlerinin -45,30°C ile -37,23°C arasında değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bal, differential scanning calorimetry (DSC), camsı değişim sıcaklığı,viskozite, Arrhenius eşitliği, fizikokimyasal özellikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir