Bal arılarının beslenmesinde kullanılan ticari endüstriyel bazlı şekerler ile balın in vitro şartlarda ergin ve yavru bal arılarının yaşam sürelerine etkileri

Abuzer Akyol
Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2013, 54 s.
TEZ NO: 338759
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Kristal toz şeker, pastörize sıvı şeker, nişasta bazlı şeker ve bal ile beslenen, çevre şartları kontrollü yetiştirme odasında yetiştirilen 1 günlük yaştaki anasız bal arısı işçi gruplarında ortalama (±S.H.) ömür uzunlukları sırası ile 14.70±0.56, 15.10±1.07,17.42±0.65 ve 19.95±1.28 gün olarak belirlenmiştir. Aynı gruplarda toplam ortalama (±S.H.) 10.00±5.03, 14.00±2.64, 12.00±1.15 ve 22.33±1.85 adet larva, gelişmelerini tamamlayarak pupa oluşturmuş ve bu pupalardan toplam ortalama (±S.H.) 4.00±4.00,11.66±2.02, 8.33±4.17 ve 18.66±0.88 adet işçi arı ergin hale gelmiştir.Araştırma sonuçları; bal arılarının ergin yaşam süreleri ile bal arısı fizyolojisi ve biyolojisinin farklı bitkisel kaynaklardan teknolojik işlemlerle saflaştırılarak üretilen endüstriyel karbonhidrat kaynaklarından olumsuz etkilenebildiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Bal arısı, Nişasta bazlı şeker, Ömür uzunluğu, Sakaroz, Bal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir