Güney Marmara bölgesinde üretilen bazı balların antimikrobiyal, antioksidan aktivitelerinin, pestisit ve antibiyotik kalıntılarının incelenmesi

İbrahim Polat
Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı, 2011, 128 s.
TEZ NO: 282920
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Türkiye’nin Güney Marmara bölgesinden toplanan bal örneklerinin Campylobacter jejuni ATCC 33291, Enterobacter aerogenes NRRL 3567, Escherichia coli ATCC 25292, Klebsiella pneumoniae (klinik izolat), Listeria monocytogenes ATCC 7644, Proteus vulgaris NRRL 123, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Serratia marcescens (klinik izolat), Shigella sonnei ATCC 25931, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans (klinik izolat), Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium expansum, Penicillium lanosum, Alternaria alternata’ya karşı antibakteriyel ve antifungal aktivite özellikleri belirlenmiştir. Ballar, filamentöz funguslar hariç test edilen organizmalara karşı 250-375 mg/ml arasında antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Diğer taraftan balların antioksidan aktiviteleri, DPPH üzerinden serbest radikal süpürücü etki tayinine göre saptanmıştır. Antioksidan aktivite 9,12 ± 0,26 ve 73,58 ± 0,47 aralığında bulunmuş ve DPPH solüsyonunun % inhibisyonu olarak ifade edilmiştir. Ayrıca bal örneklerinin pestisit ve antibiyotik kalıntı analizleri, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Gıda Kontrol Laboratuarı’nda yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre analizlenebilen pestisit ve antibiyotiklerden herhangi birinin kalıntısına rastlanılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Bal; antibiyotik kalıntıları; antimikrobiyal aktivite; antioksidant aktivite; pestisit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir