Güneş enerjisi ile bal mumu eritme cihazı tasarımı ve gerçekleştirilmesi

Gökhan Özer
Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2011, 91 s.
TEZ NO: 294966
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Arıcılıkta ana ürün bal olmakla birlikte, balın oluşabilmesi için arıların petek yapmada hammadde olarak kullandığı bal mumu arıcılıktaki en önemli unsurdur. Arılar 1 kg bal mumu yapmak için yaklaşık olarak 22 kg bal tüketmektedirler. Ayrıca bal mumu bal üretiminin dışında sanayideki birçok ürünün de hammaddesidir.Bu çalışmada, balı süzülen peteklerdeki bal mumunu, güneş enerjisinden faydalanarak eriten ve paketler haline getiren bir sistem tasarlanmıştır. Eritme işlemi esnasında, mumun yapısının bozulmaması için ısı kaynağı ile mum direkt temas ettirilmemektedir. Bunun için, dış kazan ile iç kazan arasında ısıtma suyu bulunan mum eritme tankı kullanılmaktadır. Sistem suyun sıcaklığı ile içte bulunan mumun sıcaklığını ayrı ayrı ölçüp, ölçülen değerleri LCD ekrana yansıtmaktadır. İç kapta bulunan mumun sıcaklığı eritme esnasında sabit tutulmaktadır.Bu sistemde, güneş enerjisinden en yüksek seviyede yararlanabilmek için güneş takip sistemi kullanılmaktadır. Hareketli mekanizma üzerinde güneş kollektörü ve güneş paneli bulunmaktadır. Bu mekanizma iki motor sayesinde iki yönlü hareket ettirilmektedir. Sistem hareketi istenildiğinde el ile istenildiğinde otomatik olarak yapılmaktadır. Sistemin gereksinim duyduğu elektrik enerjisini üretmek için güneş panelinden yararlanılmaktadır. Elektrik enerjisini depolamak için sistemde Lityum polimer pil ve şarj ünitesi kullanılmaktadır.Gerçekleştirilen bu sistem sayesinde arıcılar, kovanlarının bulunduğu doğal ortamlarda, bal mumlarını güneş enerjisinden faydalanarak bal mumunun özelliklerini bozmadan standart paketler halinde üretebileceklerdir. Bu sayede hem sanayi kuruluşları gereksinim duydukları kaliteli ham maddeyi temin edecekler, hem de arıcılarımız balın yanında bal mumunu da pazarlayıp maddi gelir elde edeceklerdir. Gerçekleştirdiğimiz sistem üç ana parçaya ayrılabildiği için portatif özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile sistemimiz gezgin arıcılığa tamamen uyumlu bir sistemdir.
Anahtar Kelimeler: Bal mumu eritme; Güneş kollektörü; Güneş pili; Güneş takip sistemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir