Bilecik ve çevresinde üretilen ballarda bulunan polenlerin araştırılması

Ebru Terzi
Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı, 2009, 70 s.
TEZ NO: 246868
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bilecik ili ve çevresinden 2007-2008 yıllarında 5 farklı bölgeden bal örneği toplanmış ve bu örneklerde polen analizi yapılmıştır. Örneklerde bulunan polenlerin tanımlanması ile 14 familya tespit edilmiştir. Toplanan 5 bal örneğinde Acanthaceae ve Aceraceae familyalarının polenleri dominant ve sekonder; Asteraceae, Brassicaceae, Pinaceae ve Fabaceae familyalarına ait polenler sekonder ve minör; Moraceae ve Tiliaceae familyalarının polenleri sadece sekonder; Fagaceae, Juglandaceae ve Ericaceae familyalarının polenleri sadece minör; Cucurbitaceae familyasının polenleri eser ve minör; Amaranthaceae ve Magnoliaceae familyalarının polenleri sadece eser dağılım göstermiştir. Polen örnekleri içerisinde en fazla polen Camiliyayla Köyü’nden alınan örneklerde (672 polen) gözlenmiştir. İçerdikleri polen tanelerine göre bal örneklerin sıralayacak olursak; Camiliyayla Köyü (672 polen), Nanedere Köyü (324 polen), Erikli Köyü (264 polen), Vezirhan Nahiyesi (148 polen) ve İnhisar Nahiyesi (114 polen) dir.
Anahtar Kelimeler: Bal; Melisopalinoloji; Polen; Polen analizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir