Arıcılıkta kullanılan temel peteklerde naftalin kalıntısının belirlemesi üzerinde bir araştırma

Aslı Bağçe
Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2009, 74 s.
TEZ NO: 177005
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada, balmumuna zarar veren mum güvesine (Galleria mellonella L.) karşı kullanılan naftalinin temel petekteki kalıntı düzeyinin belirlenmesi ve kültürel uygulamalarla azaltılması olanakları araştırılmıştır. Balmumu güvesi (Galleria mellonella L.) larva evrelerinde ballı, polenli ve yavrulu petekler üzerinde beslenirken, balmumunda da zarara neden olur. Bu çalışmada, eski kabartılmış peteklerden, temel petek üreten 4 işletmeden alınan temel peteklerin, başlangıç düzeyleri kalıntı miktarı, 60, 120 ve 180 gün süreyle havalandırılması sonucundaki kalıntı miktarları belirlenmiştir. Başlangıçta ortalama kalıntı miktarı, 21.48±3.657 ppb iken, 60 gün havalandırma sonrasında 7.97±0.764 ppb, 120 gün sonra 6.22±0.290 ppb ve 180 gün sonra da 5.41±0.332 ppb olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, temel peteklerin 60 gün havalandırma ile kalıntı miktarının önemli düzeyde (P<0.05) azaldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balmumu güvesi (Galleria mellonella L.); kalıntı; naftalin; temel petek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir