Doğu Akdeniz bölgesinde farklı yükseltilerde kışlatılan bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinde kışlama kabiliyeti ve ilkbahar koloni performanslarının belirlenmesi

Ahmet Yıldız
Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2007, 39 s.
TEZ NO: 177092
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yükselti’nin Bal arıları’nın (Apis mellifera L.) yaşama gücüne, ergin arı sayısına, yavrulu alan miktarına, koloni ağırlığına olan etkisini belirlemektir. Bu çalışmada on dört koloni kullanılmış olup, bu koloniler ikiye bölünmüştür. Bu koloniler’in yarısı Kahramanmaraş’ta diğer yarısı ise Hatay’da 2006 yılında kışlatmaya alınmıştır. Hatay’da kışlatılan koloniler’in ağırlık kaybı ve ergin arı sayısındaki azalma Kahramanmaraş’a göre daha yüksek bulunmuştur. Diğer taraftan Hatay’da kışlatılan koloniler’in yavrulu alan miktarı Kahramanmara’şa göre daha yüksek bulunmuştur. Buna ilave olarak Kahramanmaraş’ta kışlatılan koloniler’in yaşama gücü Hatay’a göre daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak yükselti’nin bal arıların’da (Apis mellifera L.) yaşama gücü, ergin arı miktarı, yavrulu alan miktarı ve koloni ağırlığı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bal arısı; Ergin arı miktarı; Koloni ağırlığı; Yavrulu alan miktarı; Yaşama gücü; Yükselti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir