Kayseri propolisinin kimyasal yapısı ve standardizasyonu

Tuğba Engür
Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, 2007, 47 s.
TEZ NO: 177714
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Propolis (bal tutkalı) bal arılarının çesitli bitkilerin tomurcuk ve sürgünlerinde bulunanreçineye balmumu katarak kovanda çesitli amaçlarla kullandıkları yapıskan, koyu renklimaddedir. Propolis antibakteriyel, antifungal, antitumoral, antioksidatif,imunomodulator ve diger faydalı aktiviteleri ile dogal bir ilaç olarak kullanılan önemlibir arı ürünü olup bu çalısmada Kayseri merkez ve çevre ilçelerindeki propolisörneklerinin çesitli fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıstır.Propolis örnekleri Kayseri merkez ve ilçelerinden (Bünyan, Sarıoglan, Tomarza,Melikgazi, Yahyalı, Yesilhisar, Develi, Özvatan) toplanmıstır. Örneklerin kimyasal vefiziksel analizleri için kuru madde, kül miktarı, oksidasyon davranısları, pH ve toplamflavanoid miktarları belirlenmistir.Kayseri propolisini temsil eden örneklerde ortalama % mum miktarı 13,30, ortalama %kuru madde miktarı 3,64, ortalama % kül miktarı 2,93, oksitlenebilen % örnek sayısı86,67, ortalama pH degeri 3,20, ortalama % toplam fenolik miktarı 59,12 olarakbulunmus ve bu degerler çesitli ülkelerde bulunan sonuçlarla karsılastırılmıs ve ülkeekonomisi açısından elde edilen bulguların önemi tartısılmıstır.
Anahtar Kelimeler: propolis, fiziksel ve kimyasal özellikler, analiz, Kayseri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir