Ana arılarda (Apis mellifera L. ) farklı dönem canlı ağırlıkları ve üreme özellikleri

Yasin Kahya
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2006, 65 s.
TEZ NO: 185828
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışma, (1) ana arıların çıkış sonrası cinsel olgunlaşma süresince ağırlık değişimini, (2) çıkışağırlığının çiftleşme, yumurtlamaya başlama sürelerine ve değişik dönemlerdeki ağırlıklarına etkisinive (3) çıkış ağırlığının ana arıların yumurtlama faaliyeti ve bazı üreme özellikleri üzerine etkisinibelirlemek amacıyla yapılmıştır.Ana arılar çıkış ağırlıklarına göre hafif (200 mg) olmaküzere 3 gruba ayrılmıştır. Bu ana arıların yaşamlarının ilk dönemlerinde çeşitli gözlemler ve ölçümleryapılmıştır. Farklı ana arı grupları arasında (hafif, orta, ağır) çıkıştan, çiftleşmeye ve yumurtlamayabaşlayıncaya kadar geçen süreler arasındaki farklılıklar istatistik olarak önemli bulunmamıştır(P>0.05). Çıkıştan ilk çiftleşme uçuşuna, son çiftleşme uçuşundan yumurtlamaya başlamaya veçıkıştan yumurtlamaya başlama zamanına kadar geçen süreler ortalama, 6.86 gün, 3.05 gün ve 10.6gündür. Çıkıştan sonra 3. gün, yumurtlamaya başlama, yumurtlamaya başladıktan sonra 3. gün ve 1aylık yaştaki ağırlığı çıkış ağırlığı tarafından etkilenmektedir (P<0.05). Çıkış ağırlığı ile yumurtlamayabaşladıktan sonra 1 aylık yaştaki ağırlık arasındaki korelasyon (r = 0.808) istatistik olarak önemli(P<0,01) bulunmuştur.Ana arı gruplarında kuru vücut ağırlığı, sperm torbası çapı ve hacmi arasında faklılıklar istatistikolarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Çıkış ağırlığı ile sperm torbası çapı(r = 0.619, P<0.01), sperm torbası hacmi (r = 0.607, P<0.01) ve kuru vücut ağırlığı (r = 0.774, P<0.01)arasındaki korelasyonlar istatistik olarak önemli bulunmuştur. Ortalama sperm torbası çapı 1.10±0.007mm, sperm torbası hacmi 0.7±0.013 mm3, taze yumurtalık ağırlığı 53.7±6.00 mg, kuru yumurtalıkağrılığı 9.4±0.99 mg, sperm torbasındaki spermatazoa sayısı 4.877±0.0008 milyon olarakbulunmuştur. Çıkış ağırlığı ile sperm torbası çapı (r = 0.619, P<0.01) ve hacmi(r = 0.607, P<0.01) arasındaki korelasyonlar istatistik olarak önemlidir.Çıkış ağırlıklarına göre gruplandırılan ana arıların çeşitli dönem canlı ağırlıkları ve üreme özelliklerineait verilerine diskriminant analizi uygulanmıştır. Diskriminant analizine göre, ana arıların çıkış ağırlığıgruplarına doğru yerleştirme oranı %89.5’tir.
Anahtar Kelimeler: Bal arısı, Apis mellifera, ana arı, canlı ağırlık, ovipozisyon, spermateka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir