Bal endüstrisinde prestij fiyatlandırmayla prestijli marka yaratma koşulları

Artun Uzatmacıyan
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Pazarlama Bilim Dalı, 2004, 122 s.
TEZ NO: 146821
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Psikolojik fiyatlandırma ile marka kavramından yola çıkılarak ürünlerine/markalarına prestij kazandırmak firmalar için çoğu zaman karlı sonuçlar doğurmuş bir pazarlama yöntemidir. Prestij kazanan ürünlerin tüketici gözündeki “değer”inin kalitatif bir ölçüsü kalmamaktadır. Bu tip ürünlerde kar marjları belirli bir sının aşmamak kaydıyla istenildiği gibi artınlabilmektedir çünkü tüketici prestijli bir ürünü satın alırken üreticiye olan maliyeti göz önünde bulundurmayacaktır. Aslen tabiatın kendi kendine oluşturduğu ve son derece değerli olan bal Türkiye’de yıllar boyu gerçek kimliğini bulamayan bir ürün olmuştur. Türkiye’de yerleşik ve müşteri bağımlılığım sağlamış bir bal markası bulunmamaktadır. Türkiye’deki bal üretiminin %60’ı markalı üreticiler tarafından pazara sunulmakta; kalan %40’lık bir bölüm ise markası bulunmaksızm ve çoğu zaman yerel köy üreticileri tarafından üretilerek, direkt olarak veya bakkal, market ve çeşitli gıda ürünleri satan mağazalarda açıkta pazarlanmaktadır. Sektörde marka bağımlılığı oluşmamıştır ve dağıtım lideri de pazar lideri konumunda bulunmaktadır. Günümüzde 1 kg. süzme veya petek balm satış fiyatı yaklaşık 10 milyon TL gibi cüzi bir rakama karşılık gelmektedir. Bu fiyatın cüzi olarak yorumlanmasının sebebi, bal ürünü gibi bir yandan benzersiz bir tada sahip olan bunun yam sıra birçok hastalığa faydalı olup insan vücuduna birçok yarar sağlayabilen bir ürünün, eşdeğer lezzete sahip ve eşdeğer faydalar gösteren birçok ürüne göre çok daha ucuz oluşudur. Tüm bu yukarıdaki bilgilerden hareketle, bal ürünü için balı en az “hak ettiği değerden” satılabilecek hale getirecek “prestijli” bir “marka”nın eksikliği saptanmaktadır. Bu sebeple prestij kavramı ve bal ürününe ilişkin toplanan bilgilerin ışığında “prestijli bir bal markası yaratmanın yolları” araştırılmıştır. Araştırmada önce bal ürününün pazarlanması açısından kritik birkaç faktörün genel durumu araştırılmıştır. Bir adım sonra ise bu faktörler tüketici demografik özellikleri ile karşılaştırılmış ve hangi demografik özelliklere sahip kitlelerin hangi tutundurma akivitelerine nasıl yanıt vereceği gözlemlenmiştir. Daha sonra balın gerçek değerini vurgulayacak bir prestij (yüksek) fiyatlandırma stratejisinin etkili biçimde uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gereken ürün, dağıtım ve tutundurma m aktivitelerinin hangileri olabileceği ortaya çıkarılmıştır. Bu aşamada bala özel 8 iddianın ya da aktivitenin, normal fiyat koşulları altoda tüketici tararından alacağı tepki ile yüksek fiyat koşulu altında alacağı tepki karşılaştırılmış ve böylece prestij fiyat uygulaması söz konusu olacağı zaman hangi iddianın ya da aktivitenin bal markasını prestijli kılma adma pozitif sonuçlar doğuracağı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir