Elazığ ilinde arıcılığın yoğun olduğu yörelerin ballarında polen analizleri

Nazmi Gür
Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı, 1993, 36 s.
TEZ NO: 28239
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada, Elazığ İlinde arıcılığın yoğun olarak yapıldığı 7 bölgeden toplanan ballarda polen analizi yapılmıştır. Bala nektar veren bitkiler, balda bulunan polenlerin teşhisi yapılarak belirlenmiştir. Her bir örnekten alınan 10 gr. balda bulunan polenlerin toplam miktarı ve her taksamın ayrı ayn polen miktarı hesaplanmıştır. Bal örneklerindeki polenlerin tanımlanması sonucu 9 familyaya ait 1 8 değişik bitki tespit edilmiştir. Ayrıca balların fiziksel özelliklerinden kristalleşmenin olup olmadığı ve renginin açık veya koyu oluşu da belirlenmiştir. Elazığ ili ballarında yapılan polen analizleri sonucunda, Achillea, centaurea triumfetti, Xeranthemum, Carduus, Helianthus annuus, Astragalus, Trifolium, vicia, onobrychis, Daucus, Vitis, Feganum harmala. Salvia, Mentha, Prunus, Rubus, Eleagnus angustifolia bala nektar veren bitkiler olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bal, Polen, Melitopalinoloji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir