Çiçek ve salgı ballarında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH), pestisit ve antibiyotik kalıntılarının GC/MS ve LC/MS/MS ile belirlenmesi

İsra Toptancı
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013, 140 s.
TEZ NO: 338065
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Rize il ve ilçelerinden bal örnekleri alınmıştır. Örnekler iki yıl (2009-2010 ve 2010-2011) süre ile toplanan çiçek ve salgı balından oluşmaktadır. Örneklerin toplanmasında şehir merkezine yakın ve şehir merkezine uzak lokasyonlar dikkate alınmıştır. Bal örneklerinde polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH), pestisit ve antibiyotik kalıntı analizleri LC/MS/MS ve GC/MS kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada, 11 PAH bileşeni, 16 pestisit bileşeni ve 1 antibiyotik bileşeni bulunmuştur. PAH’lardan en yüksek miktarda ppb olarak naftalin Yatağan (22.54), acenaphthylene Bursa (16.20), acenaphthene İstanbul (17.37), fluorene Bursa (13.34), phenanthrene Yatağan (14.59), fluoranthene Yatağan (14.27), benzo(b)fluoranthene Adana (12.68), benzo(k)fluoranthene İstanbul (15.74) ve benzo(a)pyrene Düzce (11.70) lokasyonlarında tespit edilmiştir. Pestisitlerden en yüksek miktarda carbendazim Bozdoğan (35.74), chlorpyrifos Dursunbey (24.06), cypermethrin Kozan (19.29), deltamethrin Yayladere (23.75), diazinon Silvan (13.79), endosulfan Yeşilyurt (17.11), thiabendazole Alanya (42.16), carbaryl Alanya (17.08), dichlorvos Alanya (18.93), haloxyfop Silvan (30.72), imazalil Alanya (41.93), metalaxyl Antalya (14.75), methidathion Şarköy (21.05), malathion Sivrice (10.28), linuron Silvan (12.71), coumaphos Elazığ (27.42) lokasyonlarında tespit edilmiştir. Antibiyotiklerden kloramfenikol en yüksek, Alanya (1.27 ppb) lokasyonunda tespit edilmiştir. Çalışmada, merkeze uzak (kırsal) lokasyonlardan toplanan ballarda, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde pestisit miktarının, merkez civarı lokasyonlardan toplanan ballarda ise PAH’ların özellikle Marmara bölgesinde daha yüksek miktarda olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bal; GC/MS; LC/MS/MS; antibiyotik; pestisit; polisiklik aromatik hidrokarbon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir