Bir gıda maddesi olarak kestane poleninin kimyasal bileşimi, biyoaktif özellikleri ve karaciğer hasarını önlemedeki rolü

Oktay Yıldız
Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı, 2011, 152 s.
TEZ NO: 294990
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Yapılan çalışmada, gıda maddesi olarak kullanılan Karedeniz bölgesi kestane polenlerinin botanik özellikleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile karaciğer hasarını önlemedeki rolü araştırıldı. Polenlerin antioksidan kapasitesi toplam fenolik madde, toplam flavonoid, antosiyanin, karotenoid içeriği ve demir indirgeme/antioksidan güç (FRAP) testleri ile belirlendi. Polenin CCl4 ile deneysel hasar oluşturulan sıçanlardaki tedavi edici etkisi araştırıldı ve sonuçlar pozitif kontrol olarak, Silibinin ile karşılaştırıldı. Çalışma 49 adet Spraque Dawley cinsi erkek sıçan yedi gruba ayrılarak yapıldı. Yedi gün sonunda, sıçanlar dekapite edilip plazma, eritrosit ve karaciğer dokularında analizler yapıldı. Alanin aminotransaminaz ve aspartat aminotransaminaz, malondialdehit, süperoksit dismutaz ve glutatyon miktarları ölçüldü ve polen beslemesinin CCl4 hasarını önemli ölçüde tedavi ettiği gözlendi.Çalışmada polenlerin % 14,03-% 16,87 su; % 17,67-% 23,67 protein; % 25,35-% 37,35 glukoz; % 37,72-% 54,21 fruktoz; 13,68-28.87 mgGAE/ g kuru polen fenolik madde içerdiği; antioksidan kapasitesinin 68,04-82,31 mM TEAC/g kuru polen olduğu ve fenolik asitlerden gallik asit, protokatekuik asit, p-hidroksibenzoik asit, klorojenik asit ve p-kumarik asidi içerdiği tespit edildi. Bulgular, yüksek biyolojik değere sahip polenin in vivo oksidatif stresi ve hasarı önlemede oldukça etkili olduğu ve düzenli tüketilmesi halinde insanlar için de faydalı olabileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: CCl4; Fenolik bileşikler; Kestane; Palinoloji; Polen; Sıçan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir