Mitokondriyel DNA PCR-RFLP (restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi) markerleri kullanılarak Türkiye’nin farklı yörelerine ait bal arılarının tanımlanması

Fulya Özdil
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2007, 141 s.
TEZ NO: 213800
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu arastırmada, Türkiye bal arısı populasyonları 18 farklı mitokondriyel DNA (mtDNA) markeri bakımından tanımlanmıstır. Türkiye’nin 20 farklı yöresinden toplam 244 isçi arı örnegi materyal olarak kullanılmıstır. Bal arısı populasyonlarının tanımlanmasında restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (RFLP) ve DNA dizi analizi yöntemlerinden yararlanılmıstır. Mitokondriyel genomda anonim, sitokrom b (cyt b), sitokrom C oksidaz I (COI), ribozomun büyük alt birimi (lrRNA), sitokrom C oksidaz I ile sitokrom C oksidaz II arasındaki bölge (COI-COII arası) ve sitokrom C oksidaz I ile sitokrom C oksidaz II intergenik bölge (COICOII intergenik bölge) dikkate alınmıstır. Çalısmada anonim lokus PCR ile çogaltılmıstır. Cyt b lokusu BglII enzimi, COI lokusu HincII ve HinfI enzimleri, lrRNA lokusu EcoRI enzimi, COI-COII arasındaki bölge XbaI enzimi ve COI-COII intergenik bölge DraI enzimleriyle muamele sonucu olusan 6 adet RFLP markeri ile anonim lokus ve COI-COII intergenik bölgenin dizi analizi sonucunda tespit edilen 11 adet nükleotid farklılıgı olmak üzere toplam 18 farklı mtDNA markeri üzerinde durulmustur. Türkiye bal arısı populasyonları 6 farklı RFLP markeri ve anonim lokus bakımından Dogu Avrupa ve Akdeniz (C) genetik soyu içerisinde degerlendirilmistir. Ayrıca COI-COII intergenik bölgenin DNA dizi analizi sonucunda C1a, C1b, C1c, C1d, C1e, C1f, C1g ile C2a, C2e, C2f ve C2g olmak üzere toplam 11 haplotip belirlenmistir. Bu haplotiplerden C1b, C1c, C1d, C1e, C1f, C1g ve C2f ile ifade edilen toplam 7 haplotip ilk defa bu arastırma sonucunda tespit edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera L., mtDNA, PCR-RFLP, DNA dizi analizi, haplotip

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir