Kitosan ve propolis içeren yeni geliştirilmiş diş macunlarının diş dokuları üzerine etkilerinin ve biyomekanik özelliklerinin değerlendirilmesi

Şerife Özalp
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Anabilim Dalı, 2007, 116 s.
TEZ NO: 203892
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu in vitro çalışmada, 500ppm fluorid içeren çocuk diş macunu Elmex ile, günümüzde yeni piyasaya sürülmüş olan propolis içeren Aagaard Propolis ve kitosan içerikli diş macunu Chitodent’in bitirme ve cilalama işlemi uygulanan sağlam ve yüzeysel yapay çürüğe sahip süt dişi mine örnekleri üzerindeki fırçalama abrazyon derinliklerinin karşılaştırılması, diş fırçalama sonrası sağlam ve yapay çürük lezyonlu süt dişi mine örneklerinde diş macunlarının içeriğindeki minerallerin ne oranlarda diş yapısına katıldığı saptanarak bu farklı diş macunlarının okul öncesi çocuklarda kullanımının değerlendirilmesi amaçlandı. Aynı dişe ait çift mine örneklerinin epoksi rezin bloklara gömülmesinin ardından, diş yüzeyleri profilometrik derinlik ve yüzey analizinin yapılabilmesi için zımparalama ve parlatma makinesi ile hazırlandı. Hazırlanan demineralizasyon solüsyonu içinde yaklaşık üç gün bekletilen örnekler istenilen derinlikte yapay çürük lezyonları oluşturulduktan sonra fırçalama makinesi ile üç farklı diş macunu ve yapay tükürük kullanılarak fırçalandı. Kontrol grubu örnekleri yalnızca yapay tükürük ile fırçalandı. Fırçalama makinesi ile yapılan fırçalamanın ardından her bir sağlam ve demineralize edilmiş süt dişi mine örneğine ait fırçalama abrazyon derinlikleri optik profilometre ile ölçüldü. Profilometrik analizin sonrasında SEM-EDS ile fırçalanmış mine örnekleri incelendi ve fırçalanmış yüzeylerde mineral analizleri gerçekleştirildi. Üç farklı diş macunu grubu arasında fırçalanmış yapay çürük lezyonlu ve fırçalanmış sağlam mine yüzeylerinde fırçalama derinlikleri açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Sağlam fırçalanmış mine örnekleri diş macunları gruplarına göre karşılaştırıldığında, Elmex ile fırçalanmış sağlam mine örneklerinde fırçalama abrazyon derinliklerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu bulgulandı (p<0.05). Elmex ile fırçalanmış sağlam mine örneklerinde fırçalama abrazyon derinliklerinin Aagaard Propolis grubuna oranla daha yüksek olduğu bulundu (p<0.05). Demineralize fırçalanmış mine örneklerinin diş macunları gruplarına göre yapılan gruplar arası karşılaştırmalarında Chitodent grubunda en düşük fırçalama abrazyon değerleri elde edildi (p>0.05). Demineralize yüzeyler, fırçalanmış demineralize yüzeyler ve fırçalanmış sağlam mine yüzeyleri karşılaştırıldığında bu üç grup arasında derinlik açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Fırçalanmış demineralize yüzeylerin ortalama abrazyon değerlerinin fırçalanmış sağlam yüzeylere ait değerlerden istatistiksel olarak anlamlılık oluşturacak düzeyde daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Diş macunlarının sağlam ve demineralize mine yüzeylerinde oluşturduğu fırçalama abrazyon derinlikleri üzerine etkisi benzer bulundu (p>0.05). Yapılan SEM-EDS analizinde, Elmex ile fırçalanmış yapay çürük lezyonlu süt dişi minesinde diş macununun silika içeriğine ait Si elementi, dişin hidroksiapatit yapısında bununan Ca ve P elementleri ile, diş, diş macunu ve kullanılan yapay tükürüğün kimyasal formülünde yer alan Cl, Na, O elementleri saptandı. Aagaard Propolis ile fırçalanmış yapay çürük lezyonlu mine örneğinde; diş macununun içeriğinde bulunan titanyum dioksit bileşiğine ait Ti elementi, hidroksiapatitin yapısında bulunan Ca ve P ile diş, diş macunu ve kullanılan yapay tükürüğün kimyasal kompozisyonunda bulunan Na, Cl ve O elementleri belirlendi. Chitodent ile fırçalanmış yapay çürüklü süt dişi mine örneğinde, hidroksiapatitin yapısında bulunan Ca ve P elementleri ile diş, diş macunu ve yapay tükürüğün kimyasal bileşenleri olan Na, K, Cl ve O elementleri saptandı. Sunulan çalışmada propolis ve kitosan içerikli diş macunlarının sağlam mine yüzeyi üzerinde oluşturduğu fırçalam a abrazyon değerlerinin fluorid içerikli çocuk diş macununa göre daha düşü k olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Diş macunu; Propolis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir