Türkiye bal arılarının mtDNA ve bazı morfolojik özellikleri bakımından karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma

Meral Kekeçoğlu
Doktora Tezi, Namık Kemal Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2007, 148 s.
TEZ NO: 179500
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalısmada A. m. anatoliaca, A. m. meda, A. m. caucasica ve A. m. carnica ırklarını temsil eden 55 farklı yerlesimden bal arısı örnekleri 12 morfolojik karaktere göre morfometrik yöntem ve mtDNA’nın iki gen bölgesi (COI ve 16s rDNA) bakımından PZR-KPUP yöntemi ile incelenmistir. Morfometri sonuçları NTSYS paket programında, mtDNA sonuçları ise REAP paket programında degerlendirilmistir. UPGMA yöntemi ile çizilen agaç morfometrik bakımdan A. m. anatoliaca, A. m. meda, A. m. caucasica ve A. m. carnica ırklarını temsil eden dört temel bal arısı populasyonu oldugunu göstermistir. Buna göre ticari ve göçer arıcılıga ragmen Türkiye’de Apis mellifera çesitliliginin degismedigi görülmektedir. Diger taraftan COI ve 16srDNA gen bölgelerinin sırasıyla sekiz ve yedi restriksiyon enzimi ile kesilmesi sonucu Türkiye’de iki yeni mtDNA haplotip grubunun bulundugu belirlenmistir. Buna göre A. m. caucasica, A. m. meda ve A. m. anatoliaca birbirlerine çok yakın ırklardır. Bu durum Türkiye’nin Apis mellifera’nın dogudan gen merkezi olması veya gen merkezine çok yakın olmasının bir sonucu olabilir. Bu çalısmanın sonuçları benzer arastırma sonuçları ile karsılastırıldıgında Türkiye’deki bal arısı populasyonlarının 16srDNA/DraI kesim sitesi dısında A. m. adami ile aynı kesim sitelerini tasıdıgı görülmüstür. Yunanistan’ın kuzeyi (A. m. macedonica), Yunanistan’ın orta kesimleri (A. m. cecropia) ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki (A. m. cypria) diger arı ırklarından COI/NcoI,StyI ve 16srDNA/Sau3AI kesim siteleri bakımından farklı oldugu görülmüstür.

Anahtar Kelimeler: mtDNA, PZR-KPUP, bal arısı (Apis mellifera), Türkiye,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir