Türkiye’nin doğu anadolu bölgesi’ndeki bazı illerden toplanan bal örneklerinde metal düzeylerinin belirlenmesi

Metin Güleç
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 2007, 64 s.
TEZ NO: 203034
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Yapılan çalısmada Türkiye’nin Dogu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerden (Mus, Agrı, Bitlis ve Erzurum) 2004 Temmuz-Agustos aylarında her ay 25’er adet olacak sekilde, bölgede gezginci arıcılık yapan bal üreticilerinden temin edilen 200 adet süzme çiçek balı numunesinde metal (Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Zn) düzeyleri arastırıldı. Örneklerin çogunlugu yol kenarlarına 50 m ile 2 km mesafede konaklayan arıcılardan saglandı. Pb ve Cd analizleri Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometre ve Zeeman zemin düzeltici sistem ile; Fe, Cu, Mn ve Zn analizleri ise Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometre cihazı ile döteryum zemin düzeltici sistem kullanılarak yapıldı. Analizler sonucunda Temmuz-Agustos aylarında alınan bütün bal örneklerinde Pb, Cd, Cu, Fe, Mn ve Zn tespit edildi; ancak Erzurum ilinden alınan bir örnek ve Mus ilinden alınan iki örnekte Cd tespit edilmedi. Her iki aya ait ortalama degerler karsılastırıldıgında Pb ve Cd yönünden istatistiksel bir fark tespit edilmedi. Agustos ayına ait numunelerde temmuz ayına göre Cu, Fe ve çinko düzeylerinde artıs tespit edildi. Mn düzeyinde ise azalma görüldü. Analiz edilen bal örneklerinde Pb 0,131±0,081 ppm, Cd 0,006±0,007 ppm, Cu 2,635±1,198 ppm, Fe 9,799±5,615 ppm, Mn 2,592±1,318 ppm ve Zn 3,705±1,708 ppm düzeyinde tespit edildi. Bu çalısma sonucunda belirlenen Pb ve Cd düzeylerinin Avrupa Birligi tarafından kabul edilen maksimum kalıntı limitlerini asmadıgı, diger metal düzeylerinin ise kabul edilebilir düzeylerde oldugu görüldü. Metaller yönünden balların iyi kalitede oldugu tespit edildi. Elde edilen sonuçlara göre arıcılık faaliyetlerinin anayol trafiginden veya diger kirletici kaynaklardan uzak mesafelerde yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Atomik absorpsiyon spektrometre, bal, kirlilik, metal, Türkiye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir