Rezistanslı ve fanlı ahşap ve tecritli kovanlardaki bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinin performansları

Yaşar Erdoğan
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zooloji Anabilim Dalı, 2007, 95 s.
TEZ NO: 177721
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışma, tecritli ve ahşap kovanlara yerleştirilmiş olan ısıtma ve havalandırma düzeneklerinin kovanların içerisindeki arı kolonilerinin fizyolojik ve davranışsal özellikleri üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla 2006-2007 yıllarında yapılmıştır. Farklı gruplardaki (A1, A2, A3, T1, T2 ve T3) kolonilere ait arılı çerçeve sayıları sırasıyla Haziran ayında 9 adet/koloni ile tümü eşit iken Temmuz ayında sırasıyla 15,57±1,13 adet/koloni, 18,29±1,38 adet/koloni, 20,00±1,41 adet/koloni, 17,28±0,76 adet/koloni, 19,43±1,90 adet/koloni, 21,86±0,69 adet/koloni, Ağustos ayında sırasıyla 18,86±1,35 adet/koloni, 22,86±1,57 adet/koloni, 25,43±1,33 adet/koloni, 21,14±1,21 adet/koloni, 23,29±2,05 adet/koloni ve 27,14±1,95 adet/koloni olarak belirlenmiştir. Ortalama yavrulu alan miktarları ise Haziran ayı için sırasıyla 3201,43±66,00 cm²/koloni, 3198,00±42,69 cm²/koloni, 3239,71±55,98 cm²/koloni, 3205,00±71,12 cm²/koloni, 3176,86±86,95 cm²/koloni, 3174,29±119,82 cm²/koloni, Temmuz ayında sırasıyla 5597,86±257,38 cm²/koloni, 6226,57±185,90 cm²/koloni, 6921,71±214,76 cm²/koloni, 5778,29±172,76 cm²/koloni, 6520,71±282,54 cm²/koloni, 7219,29±167,85 cm²/koloni, Ağustos ayında ise aynı sıraya göre 4082,86±312,24 cm²/koloni, 4570,29±174,19 cm²/koloni, 5004,14±257,33 cm²/koloni, 4458,43±134,15 cm²/koloni, 5067,71±297,42 cm²/koloni, 5549,86±130,20 cm²/koloni olarak belirlenmiştir. Uygulama gruplarının (A1, A2, A3, T1, T2 ve T3) nektar akım dönemi ağırlık artışları sırasıyla 28,64±3,38 kg/koloni, 40,66±2,78 kg/koloni, 53,37±5,24 kg/koloni, 30,39±4,76 kg/koloni, 44,96±2,47 kg/koloni, 61,71±6,05 kg/koloni olarak belirlenmiştir. Gruplara ait uçuş etkinliği değerleri ise 71,00±20,89 adet/koloni, 82,14±29,84 adet/koloni, 98,86±11,31 adet/koloni, 78,57±19,48 adet/koloni, 88,57±26,55 adet/koloni ve 104,00±21,60 adet/koloni olmuştur. Araştırmada, A1, A2, A3, T1, T2 ve T3 uygulama gruplarından elde edilen bal verimleri sırasıyla 14,24±1,77 kg/koloni, 20,57±1,49 kg/koloni, 26,59±2,42 kg/koloni, 14,99±1,70 kg/koloni, 21,20±2,37 kg/koloni ve 29,70±2,75 kg/koloni olarak belirlenmiştir. A1, A2, A3, T1, T2 ve T3 gruplarına ait ortalama iğne sayıları sırasıyla 0,86±0,90 adet/koloni, 1,00±1,15 adet/koloni, 0,57±0,79 adet/koloni, 0,86±0,90 adet/koloni, 0,71±0,76 adet/koloni, 0,86±1,21 adet/koloni iken, aynı gruplara ait yağmalama eğilimleri sırasıyla 4,70±1,34 adet/koloni, 4,30±0,95 adet/koloni, 3,90±1,52 adet/koloni, 4,50±0,97 adet/koloni, 4,40±1,17 adet/koloni ve 3,80±0,79 adet/koloni olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bal arısı, ısıtma, havalandırma, bal verimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir