Kontrollü şartlarda yetiştirilen ana arılarla oluşturulan bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinin farklı işletmelerdeki performanslarının belirlenmesi

Mahir Murat Cengiz
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı, 2007, 92 s.
TEZ NO: 177797
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışma 2006-2007 yıllarında yapılmış ve Erzurum Bölgesi şartlarına en iyi uyum sağlamış hakim arı tipinden kontrollü olarak yetiştirilen ana arılarla oluşturulan kolonilerde fizyolojik ve davranışsal özellikler incelenmiştir. Kuruçalı, Şehitler, Merkez, Mahmutçavuş, Samikale, Kontrol A ve Kontrol B gruplarında ortalama arılı çerçeve sayısı; 18,77±1,35, 19,40±1,59, 17,57±1,28, 13,50±1,14, 13,88±1,04, 14,60±0,95, 12,99±0,71 adet/koloni, ortalama kuluçka alanı; 4697,26±386,52, 4838,93±408,28, 4455,57±376,01, 3087,44±282,96, 3333,73±314,87, 3663,80±293,48, 2716,80±201,06 cm2/koloni ve ortalama bal verimleri; 38,14±6,33, 40,35±6,54, 32,26±6,18, 21,12±4,35, 22,26±4,02, 23,56±1,68, 13,17±2,06 kg/koloni olarak belirlenmiştir. Koloni popülasyonu ile kuluçka üretim etkinliği arasında r=+0,54 düzeyinde önemli bir korelasyon bulunmuştur. Ayrıca, bal verimi ile nektar akımı dönemi ağırlık kazancı (r=+0,99) ve koloni popülasyonu (r=+0,82) arasında pozitif ve önemli (p<0,01) korelasyonlar hesaplanmıştır. Hırçınlık ve yağmacılık eğilimi bakımından gruplar arasındaki farklılıklar önemsizken, oğul eğilimleri bakımından gruplar arasındaki farklılık istatistik olarak önemli (p<0,01) bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Balarısı (A. mellifera L.), ana arı yetiştiriciliği, fizyolojik ve davranışsal özellikler, gezginci arıcılık, sabit arıcılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir