Eşekarısı (Vespa sp.) Zararlısına Karşı Arılıklarda Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi

Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu
Uludağ Arıcılık Dergisi, Yayın Yılı: 2013-2, Cilt:13, Sayı: 2, Sayfa: 63-69
İçindekilere ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayın

ÖZET
Eşek arılarından sarıca arı olarak bilinen Vespula germanica ve iri eşek arısı olarak bilinen Vespa orientalis L bal arıları gibi (Apis mellifera L) sosyal yaşayan böceklerdir. Bu arılar, kendi yaşamları için gerekli olan hayvansal kaynaklı protein (ergin arıları ve arı larvalarını) ve bitkisel kaynaklı karbonhidratları (nektar ve bal) oluşturan gıda ihtiyaçlarını en fazla bulabildikleri arı kolonilerine saldırarak karşılarlar. Bu arılar, bu davranış- ları ile kolonilere büyük zararlar vermektedirler. Arılıklardaki eşekarısı populasyonu üzerine farklı tuzak ve yemlerin etkisini belirleme amaçlı bu çalışma, İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu’na ait arılıkta 2012 yılında 3 farklı tuzak (kafes tuzak, yapışkan tahta, plastik şişe) ile 4 farklı yem (ekşimiş şerbet, balık, et, ka- vun) kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, plastik şişe tuzak ve ekşimiş şerbet yem kombinasyo- nunun, arılıklardaki eşekarısı populasyonunu kontrol altında tutmada en etkili yöntem olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera; Bal arısı; Eşek arıları; Mücadele; Tuzak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir