Balarılarında Bulunan Diğer Zararlı Artropodlar Bölüm 2: Akarlar ve Araknidalar

Özgür Selçuk, Levent Aydın
Uludağ Arıcılık Dergisi, Yayın Yılı: 2013-1, Cilt:13, Sayı: 1, Sayfa: 41-51
İçindekilere ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayın

ÖZET
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arıcılıkta birçok hastalık ve zararlılarla karşı karşıya bulun- maktayız. Bunlardan bazıları arıcılar ve bilim insanları tarafından göz ardı edilmesine karşın arılara ve arı ürünlerine zararlar vermektedir. Bu nedenle bu zararlıları iyi tanımak ve varsa mücadele etmek kovanın sü- rekliliği açısından oldukça önemlidir. Bugüne kadar birçok tecrübeli arıcı bu zararlıları ve olumsuz etkilerini kısmi olarak bilmesine rağmen mücadele yöntemleri ve gerekliliğinin olup olmadığı konusunda bilgi eksiklik- leri bulunmaktadır. Arıların en önemli ve en çok bilinen ektoparaziti olan Varroa (Oudemans 1904) bir akar’dır. Bu makalede Varroa dışındaki arı kolonilerine zarar veren diğer akarlar ve daha çok tarlacı ergin arıları avlayarak zararlı olan bazı örümcek ve akar türleri, bunların biyolojileri ve mücadeleleri hakkında deği- şik kaynaklara dayalı bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Balarısı; zararlı; artropod; akar; örümcek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir