Yeni Bir Teknik; Bal Arısı Kovanlarında Nano-gümüş Kaplamanın Bazı Mikroorganizmalara Karşı Etkinliği

M. Ertan Güneş, A. Ebru Borum, Cüneyt Özakın, A. Onur Girişgin, Levent Aydın
Uludağ Arıcılık Dergisi, Yayın Yılı: 2012-1, Cilt:12, Sayı: 1, Sayfa: 23-30
İçindekilere ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayın

ÖZET
Bu çalışmada 100 ppm nano-gümüş solüsyonun laboratuar koşullarında (in vitro) Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Enterecoccus faecalis, Bacillus cereus, Candida albicans ve Aspergillus niger üzerindeki antibakteriyel ve antifungal etkinliği belirlenmiş ve 100 ppm gümüş solüsyonunun mikroorganizmaları 2-10 dakikalık süreler içinde inhibe ettiği saptanmıştır. Kovan çalışmasında (in vivo) ise yavru çürüklüğü açısından önemli görülen Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Corynebacterium jeikum ve kireç hastalığı etkeni Ascosphaera apis gibi mikroorganizmalar ile kontamine edilmiş, normal kovanlar ile iç yüzeyi tamamen (10 nanog- ram-50ppm) nano gümüş ile kaplanmış (emprenye) kovanlarda enfeksiyon kaynağı mikroorganizma- ların üremeleri takip edilmiştir. In vivo çalışmada çevre, toprak ve su kökenli adi yavru çürüklüğü etkenleri tekli, ikili ve çoklu verilerek gümüşlü ve normal kovanlarda etkinlikleri belirlenmiştir. Tekli ve çoklu kontaminasyonlar sonucu nano-gümüş kaplı kovanlarda verilen mikroorganizmaların hiçbiri ürememiş, yapılan aylık kontrollerde ise kovanlarda arıların sayısının azalmadığı, hastalık be- lirtilerinin oluşmadığı ve yavru sayısının azalmadığı tespit edilmiştir. Bazı nano-gümüş kaplı kovan- larda, 5.gün sekonder bakteri üremeleri olmasına rağmen 1, 2 ve 3.ay kontrollerinde hiçbir sekonder mikroorganizma saptanmamıştır. Normal kovanlarda ise verilen bakterilerin ve çok sayıda sekonder bakterinin ürediği tespit edilmiştir Ayrıca kontrol kovanlarında arıların sayısının azalması, hastalık belirtilerinin oluşması, peteklerde bulmaca manzarası, koku ve adi yavru çürüklüğü belirtileri tespit edilmiştir. 1, 2, ve 3. ay kontrolle- rinde de aynı ya da farklı sekonder etkenler izole edilmiştir. Gümüşlü kovanlardan ve kontrol kovanlarından hasat edilen bal ve peteklerde gümüş kalıntı düzeyinin katkı kalıntı açısından normal sınırlarda olduğu saptanmış ve insan sağlığı yönünden herhangi bir risk taşımadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Balarısı; Etkinlik; Kovan; Mikroorganizma; Nano Gümüş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir