Türkiye’de Varroa Destructor ile Doğal Enfeste Bal Arısı Kolonilerinde Apıvar®’ın (Amitraz) Etkisi

Levent Aydın, A. Onur Girişgin
Uludağ Arıcılık Dergisi, Yayın Yılı: 2010-3, Cilt:10, Sayı: 3, Sayfa: 96-101
İçindekilere ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayın

ÖZET
Bu çalışmada, Bursa yöresinde Varroa destructor ile doğal bulaşık olan balarısı kolonilerinde (polen tuzaklı kovanlarda) Apivar’ın (Amitraz) etkinliği araştırılmıştır. V.destructor ile doğal olarak bulaşık 40 koloni yirmişer koloniden oluşan 2 gruba ayrılmıştır. Birinci grup Apivar strip ile 6 hafta süre ile sonbaharda tedavi edilmiş, ikinci grup ise tedavisiz kontrol bırakılmıştır. Tedavi sonrası Apivar strip’in etkinliği istatistiki olarak Henderson-Tilton ve Yüzde Değişim Testleri ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Apivar grubunda polen çekmecelerine 42 günde toplam 8838 Varroa düşmüş ve bunların %57’si ilk 48 saatte düşmüştür. Kontrol grubunda ise polen çekmecelerine 42 günde toplam 1923 Varroa düşmüş ve bunların %13’ü ilk 48 saatte düşmüştür. Apivar’ın etkinliği ilk olarak Henderson–Tilton’un formülüyle, ikinci olarak tedaviden önce ve sonra arılar üzerindeki akarların ortalama yüzdesinin karşılaştırılması esasına dayanan yüzde değişim metoduyla tespit edilmiştir. Buna göre Apivar’ın etkisi sırasıyla %99.43 ve %99.36 bulunmuştur. İlaçtan kaynaklanan herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Varroa destructor; Apis mellifera anatoliaca; Balarısı; Apivar; Amitraz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir