Balarısı (Apis mellifera L.) ve Diğer Böceklerin (Fragaria sp.) Bitkisinin Polinasyonuna Olan Etkileri

Ahmet Kuvancı, Belgin Günbey, Feyzullah Konak, Yaşar Karaoğlan
Uludağ Arıcılık Dergisi, Yayın Yılı: 2010-1, Cilt:10, Sayı: 1, Sayfa: 28-34
İçindekilere ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayın

ÖZET
Bu çalışma, İstanbul Boğazı Köyü (Perşembe, Ordu)’nde bir dekarlık çilek bahçesinde yürütülmüştür. Çilek bitkisi çiçek açmadan önce bahçeye 0.57 m2 alanı kaplayacak şekilde 95 cm x 60 cm ebadında dokuz adet kafes yerleştirilmiştir. Bu kafeslerden: üç adedinin gözenek ebadı 4 mm x 4 mm, üç adedinin ise gözenek ebadı 1 mm x 1 mm olan tül ile kapatılmıştır. Diğer üç adet kafeste de tül kullanılmayarak kontrol gurubu oluşturulmuştur. Deneme Bahçesine çiçeklenme öncesi iki adet balarısı kolonisi bırakılmıştır. Kontrol guruplarında çiçeklenme süresince üç gün aralıklarla belirlenen alan üzerinde 10 dakika süreyle balarıları ve morfolojik olarak balarılarından büyük olan böceklerin sayımları yapılmıştır. Çilek meyvesi olgunlaştıktan sonra üç gün ara ile meyveler toplanıp yerinde tartılmıştır. Bal arılarının 8.2 adet/m2 ziyaret yaptığı saptanmış olup morfolojik olarak bal arısına eşit veya daha büyük böceklerin ziyaret gerçekleştirmediği gözlemlenmiştir. Çalışma grubu içerisindeki uygulamalardan, çilek bitkisinde en yüksek verim 2320.8 gr/m² arı girişine serbest bırakılan birim alandan elde edilirken, bunu 1387.8 gr/m² verim ile rüzgar ve morfolojik olarak balarılarından küçük böceklerin etkili olduğu alan takip etmiştir. 733.1 gr/m² verim ile rüzgarın etkili olduğu alandan en az ürün elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bal arısı; tozlaşma; çilek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir