Türkiye’de Marketlerden ve Üreticilerden Alınan Balların Bakteriyel Analizi

Cüneyt Özakın, İbrahim Çakmak, Levent Aydın, Harrington Wells
Uludağ Arıcılık Dergisi, Yayın Yılı: 2007-1, Cilt:7, Sayı: 1, Sayfa: 30-34 (İngilizce)
İçindekilere ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayın

ÖZET
Ülkemizde marketlerden (15 adet firma ve 11 adet arıcı) ve Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde doğrudan arıcılardan toplanan 26 ham bal numunesi bakteri varlığı bakımından analiz edilmiştir. Toplam 26 numune örneğinden 23’ünde bakteri varlığı tespit edilmiştir. Marketlerden toplanan ballardan ham bala göre iki kat daha fazla bakteri türü izole edilmiştir. Numunelerin hiç birinde Avrupa Yavru Çürüklüğü (EFB) etkeni (Melissococcus pluton) ve Amerikan Yavru Çürüklüğü etkeni (AFB) (Paenibacillus larvae larvae) bulunamamıştır. Bu çalışmanın sonuçları dezenfeksiyon ve temizlik ölçütlerinin toplama, paketleme ve etiketleme sırasında yeterince yapılmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Amerikan Yavru Çürüklüğü; Avrupa Yavru Çürüklüğü.; Bakteri; Bal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir