Ordu, Posof ve İkizdere Balarılarının (Apis Mellifera L.) Anzer Yaylası Koşullarında Bazı Davranış Özelliklerinin Karşılaştırılması

Recep Sıralı, Yunus Şılbır, Bahtiyar Sıralı
Uludağ Arıcılık Dergisi, Yayın Yılı: 2007-1, Cilt:7, Sayı: 1, Sayfa: 20-25
İçindekilere ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayın

ÖZET
Ordu, Posof ve İkizdere balarılarının (Apis mellifera L.) Anzer yaylası koşullarındaki bazı davranış özelliklerinin incelendiği bu araştırmada; nektar akımı dönemindeki hırçınlık özelliği sırasıyla 3.00±0.45, 2.60±0.47 ve 2.40±0.35 adet iğne sayısı/koloni olarak belirlenmiştir. Ordu, Posof ve İkizdere gruplarında bir dakikada uçuşa çıkan ortalama arı sayısı sırasıyla 24.28±2.33, 21.32±1.43 ve 48.20±2.08 adet/koloni, dört dakikada uçuştan dönen ortalama arı sayısı sırasıyla 57.28±1.86, 54.40±2.22 ve 157.64±1.84 adet/koloni ve mumyalaşmış larva sayısı ise 5.64±0.65, 4.96±0.54 ve 5.64±0.66 adet/koloni olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Balarısı (Apis mellifera L.) genotipleri; davranış özellikleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir