Yeni Geliştirilen Tespit Kabı ile Ergin Arılarda Varroa Enfestasyonunun Belirlenmesi

Sırrı Kar, Nesimi Kaya, Esin Güven, Zafer Karaer
Uludağ Arıcılık Dergisi, Yayın Yılı: 2006-2, Cilt:6, Sayı: 2, Sayfa: 68-73
İçindekilere ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayın

ÖZET
Dünya genelinde bal arılarının en önemli paraziti olarak bilinen Varroa destructor Anderson & Trueman ve V. jacobsoni (Asya bal arısı Apis cerena’ya özgüdür), arılardan hemolenf emerek kolonilerin zayıflamasına, hatta önlem alınmayan durumlarda bulaşmayı takiben birkaç yıl içerisinde sönmesine neden olabilmektedirler. Arıcılıkta önemli kayıplara yol açan parazit ile mücadelede ciddi programlara gereksinim duyulmaktadır ki bu noktada parazitin etkili bir şekilde teşhisi büyük önem taşımaktadır. Varroosis’in tanısı amacı ile geliştirilmiş birçok yöntem bulunmaktadır; bunlardan, uygulama kolaylığı ve iyi sonuç vermesinden dolayı % 70’lik etil alkol ile ergin arıların 30 dk çalkalanması esasına dayanan testler özel konuma sahiptir. Bu çalışmada, geliştirilen özel kap içerisine alınan arılar %70’lik etil alkolde el yardımıyla belli aralıklarla çalkalanmış ve kap dibine düşen parazitler çalkalamanın 1., 3. ve 5. dk’larında sayılmışlardır. Numunelerin ayrıntılı laboratuar muayeneleri sonucunda, incelenen 10 koloniden 8’inde 5 dk’lık çalkalama ile %100 başarıya ulaşıldığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, düzenlenen yeni teşhis kabı sayesinde, oldukça kısa bir sürede, pratik olarak etkili bir parazitemi saptamasının yapılabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Varroa; teşhis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir