Bursa Piyasasında Satılan ve Uludağ ile Karacabey Yörelerine Ait Olduğu Belirtilen Polenlerin Mikroskobik Analizi

İpek Sabuncu, Adem Bıçakçı, Sevcan Tatlıdil, Hulusi Malyer
Uludağ Arıcılık Dergisi, Yayın Yılı: 2002-3, Cilt:2, Sayı: 3, Sayfa: 3-9
İçindekilere ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayın

ÖZET
Bu çalısmada, Bursa piyasasında satılan Uludag ve Karacabey bölgelerine ait oldugu saptanan polen örnekleri satın alınmıstır. Polen granülleri renk skalasına göre ayrılmıs ve her renkten Wodehouse yöntemine göre preparat hazırlanmıstır. Hazırlanan 56 preparattan 13’ü familya, 1’i alt familya ve 12’si cins seviyesinde olmak üzere toplam 26 takson teshis edilmistir. Bu taksonların 14’ü dominant olarak saptanmıstır. Cistaceae’den, Cistus spp, Campanulaceae’den Campanula spp., Boraginaceae’den Echium spp ile Brassicaceae ve Rosaceae familyalarına ait taksonların polenleri her iki örnekte de dominant olan taksonlardır.

Anahtar Kelimeler: Polen, Melitopalinoloji, Bursa, Karacabey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir