Yığılca bal arısı ekotipi ve ticari ana arı üretimi yapan işletmelerden alınan ana arılarla oluşturulan kolonilerin bazı davranış, koloni gelişimi ve verim özelliklerinin batı karadeniz bölgesi koşullarında karşılaştırılması

GÖSTERİT, Ayhan; KEKEÇOĞLU, Meral; ÇIKILI, Yakup
TÜBİTAK TOVAG Proje 110O432, 2011: 1-45
Makale No: 144106
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Arıcılıkta koloni verimliliği, yöredeki arı yoğunluğu ve uygulanan bakım ve yönetim koşulları kadar ana arı ile işçi arıların genetik özelliklerine ve bulunulan yörenin iklim ve bitki örtüsüne de bağlıdır. Bu nedenle koloni başına verimliliği artırmada en etkili yollardan birisi öncelikle yerel genotiplerin incelenmesi ve her bölge için en uygun bal arısı genotip ya da genotiplerinin saptanmasıdır. Bu çalışmada, Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Yığılca bal arısı genotipinin bazı davranış, koloni gelişimi ve verim özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerinin ticari ana arı üretimi yapan işletmelerde üretilen ana arılar ile oluşturulan ve Türkiye’deki bal arısı populasyonunun büyük bir bölümünü temsil eden Kafkas ve Anadolu bal arısı ırkı melezi koloniler ile Batı Karadeniz Bölgesi koşullarında karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada, Yığılca bal arısı genotipinden 10 koloni, Anadolu ve Kafkas ırkı melezlerinden ise 12’şer koloni olmak üzere toplam 34 adet bal arısı kolonisi kullanılmıştır. Gruplar bazı davranış, koloni gelişimi ve verim özellikleri bakımından karşılaştırılmıĢtır. Yığılca grubunun, verimi doğrudan etkileyen populasyon gelişimi ve bal verimi bakımından Anadolu ve Kafkas grubundan daha yüksek performans gösterdiği, ancak buna karşın daha hırçın ve daha yüksek oğul verme eğilimine sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar Yığılca bal arısının bölge koşullarına daha iyi uyum sağlaması ve yüksek bal verimi özelliği ile Batı Karadeniz Bölgesi için değerli bir doğal kaynak olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anadolu arısı; Apis mellifera; Kafkas arısı; Yığılca bal arısı; bal arısı; koloni gelişimi; verim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir