Taşıma ve çevre şartlarının gezginci arıcılık koşullarında, bal arısı (Apis mellifera L.) kolonileri üzerine etkilerinin belirlenerek uygun taşımacılık ve kışlama yöntemlerinin geliştirilmesi

YENİNAR, Halil; AKYOL, Ethem; ŞAHİNLER, Nuray; YÖRÜK, Alaeddin; BAYRAM, Ahmet; CEYLAN, D. Ali
TÜBİTAK TOVAG Proje 105O437, 2008: 1-89
Makale No: 125624
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu araştırmada, çeşitli amaçlarla bölge içi ve bölgeler arasında yapılan gezginci arıcılık uygulamalarında kovan materyali ve tiplerinin; taşıma, kışlama ve üretim faktörleri ile kovan içi çevre şartları ( ısı, kısmi rutubet, vs.), koloni fizyolojisi, parazit ve zararlı kontrolü ile verim özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gezginci arıcılık uygulaması yapılan 2006-2008 döneminde farklı kovan tiplerinde tespit edilen ortalama arılı çerçeve sayıları Styrofoam, Ahşap, Kontrplak, Izgaralı Kontrplak ve İzoleli Kontrplak gruplarında sırası ile 6.43±0.31, 5.68±0.21, 6.81±0.22, 7.58±0.25 ve 7.28±0.46 adet/koloni tespit edilmiş olup 2007 yılı ortalama bal üretimi Styrofoam, Ahşap, Kontrplak, Izgaralı Kontrplak ve İzoleli Kontrplak 32.00±6.64, 24.73±4.34, 35.80±4.88, 43.24±4.09 ve 44.20±6.43 kg olarak gerçekleşmiştir. 2006-2007 döneminde Doğu Akdeniz sahil kuşağında, Styrofoam, Ahşap, Kontrplak, Izgaralı Kontrplak ve İzoleli Kontrplak gruplarında farklı kovan tiplerinde kışlayan bal arısı kolonilerindeki % ortalama 86.67±5.31, 65.89±4.19, 68.84±5.49, 80.61±4.23 ve 74.29±7.94 oranında kışlama kabiliyetleri tespit edilmiştir. 2006/2007-2007/2008 döneminde Doğu Akdeniz sahil kuşağında, kışlayan bal arısı kolonilerindeki ortalama % kışlama kabiliyetleri sırası ile 75.11±2,42 ve 59.25±4,54 olarak tespit edilmiştir. Kalkan kovan tipinde kışlayan bal arısı kolonilerinde kılıç kovan tipinde kışlayan kolonilere göre % 28,81 daha az ergin arı kaybı gözlenmiş olup ortalama kışlama kabiliyetleri, yavru alanı ve ergin arı kadrosu bakımından göstermiş farklılıklar oldukları istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P < 0.01). Mum güvesi ile mücadele kalıntı problemi olmayan kuru buz ve CO2 uygulaması ile peteklerin korunmasında plastik torba yönteminin etkin şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir. Plastik temel petek kullanımının, bal arısı kolonilerinin taşıma esnasında ısı artışı ve darbelere karşı mukavim olduğu ve koloni sönümlerine neden olmadığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bal arısı; Gezginci Arıcılık; Kovan tipi; Kışlatma; Taşıma; Zararlı kontrolü; Çevre Kontrolü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir