Bazı mikro elementleri içeren şeker şerbetiyle beslemenin balarıları (Apis mellifera L.)’ nda beyin dopamin ve serotonin düzeyleri ile koloni davranışları üzerine etkilerinin incelenmesi

NİSBET, Cevat; GÜLER, Ahmet; BEDİR, Abdülkerim; ÇENESİZ, Sena
TÜBİTAK TOVAG Proje 108O579, 2009: 45
Makale No: 136073
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bal arıları ( Apis mellifera L) sağlıklı ve temiz bir çevrenin göstergesi olduğu gibi çevrede meydana gelen pestisit, organik kirleticiler, ağır metal ve radyoaktif gibi kontaminantların ortaya çıkarılmasında iyi bir biyolojik indikatördür. Son yıllarda dünya arı popülasyonunda önemli sayılacak düzeyde kayıpların görülmesi çevre kirliliğiyle bir ilişkisi olabileceği kuşkusunu uyandırmıştır. Bu sorulara cevap aramak amacıyla planlanan bu çalışmada, dört muamele grubu ve beşer koloniden olmak üzere toplam 20 arı kolonisinden yararlanıldı. Kontrol grubuna normal yetiştiricilik uygulanarak sadece 1:1.5 oranında şeker şerbeti verildi. Diğer deneme gruplarına ise 12 kez günlük 1.5 litre ve belirli dozlarda (1,5 ppm Pb, 1.5 ppm Cd, 2.0 ppm Cu, 2.0 ppm Zn) metal katkılı şerbet verildi. Bu çalışmada ağır metallerin işçi arı beyin dokusunda dopamin ve serotonin düzeylerinin değişimi ve arı davranışı üzerindeki etkileri araştırıldı. Ayrıca, kolonilerin beslenme ile aldıkları metallerin bal ve işçi arı dokusunda ne düzeyde kalıntı bıraktığı incelendi. Araştırmada ağır metalin tarlaya uçuş ve tarladan dönüş yapan işçi arı etkinliği üzerine olumsuz etkisinin olduğu, ortalama ölü işçi arı ve koloni miktarı yönünden ise gruplar arasında fark olmadığı ortaya konulmuştur. Diğer yandan ağır metal takviyeli şerbetle beslenen grup kolonileri hem daha az kuluçka hem de daha az işçi arı popülasyonu oluşturmuşlardır. Bu çalışmada gruplar arası metal kirlilik en çok bal da tespit edilmiştir. Deney grupları işçi arı beyin dokusu serotonin ve dopamin konsantrasyonunda fark bulunmamıştır (P>0.05). Sonuç olarak, çalışmanın bu aşamasına kadar elde edilen veriler değerlendirildiğinde bazı ağır metallerin (Cu, Cd, Pb ve Zn) işçi arı tarlacılık davranış etkinliği üzerine olumsuz etkisinin olduğu, ancak koloni ölümüne sebep olmadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera; Ağır metal; bal; balarısı; davranış; dopamin; koloni; serotonin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir