Yalancı Ana Arılı Koloni ve Normal Koloni Erkek Arılarının (Apis mellifera L .) Sperm Rekabeti

GENÇER, Vasfi
TÜBİTAK TOVAG Proje 108O447, 2010: 50
Makale No: 135768
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışma, ana arılı kolonilerde yetiştirilen iri boyutlu erkek arılar ile yalancı ana arılı kolonilerde işçi arı petek gözlerinde yetiştirilen küçük boyutlu erkek arıların spermleri arasındaki rekabeti yapay tohumlanmış ana arılı kolonilerde araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Damızlık bir koloniden yetiştirilen ve rasgele 3 gruba (A, B ve C) dağıtılan genç ana arılar; (A) %50’si ana arı erkeklerinden (6 erkek arı), %50’si işçi arı erkeklerinden (6 erkek arı) toplanmış semen kompozisyonu (1:1), (B) %25’i ana arı erkeklerinden (3 erkek arı), %75’i işçi arı erkeklerinden (9 erkek arı) toplanmış semen kompozisyonu (1:3) ve (C) %75’i ana arı erkeklerinden (9 erkek arı), %25’i işçi arı erkeklerinden (3 erkek arı) toplanmış semen kompozisyonu (3:1) ile yapay tohumlanmışlardır. Her bir ana arı 12 erkek arının her birinden ardı sıra toplanan 0.6 µl (toplam 7.2 µl) semen ile tohumlanmış ve her bir ana arının tohumlanmasında kullanılan erkek arılar mikrosatelit DNA analizine kadar mikrosantrifüj tüpleri içinde -20 0C’de muhafaza edilmişlerdir. Yapay tohumlanmış ana arılar yumurtlamaya başladıktan sonra kolonilere kabul ettirilmişler ve bu kolonilerden yumurtlama başlangıcından 3 ay sonra kapalı petek gözlerinden henüz çıkmış işçi arılar toplanmıştır. Döllerin babalarının belirlenmesi için 12 ana arının tohumlanmasında kullanılan 144 erkek arının ve bunların 908 dölünün 6 polimorfik mikrosatelit lokusu (A079, A113, A024, Ap226, A43 ve Ap53) analiz edilmiştir. İki tip erkek arıya ait spermlerin rekabetleri babaların döl frekansları belirlenerek ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera; Bal arısı; ana arı; erkek arı; mikrosatelit; sperm rekabeti; yapay tohumlama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir