Dünya balarısı alttürlerinin geometrik morfometrik yöntemiyle analizi

KANDEMİR, İrfan; FUCHS, Stefan; ÖZKAN, Ayça
TÜBİTAK TBAG Proje 107T154, 2009: 1-89
Makale No: 103729
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada, balarlısı alttürlerinin taksonomik durumu şekil analizine dayalı geometrik morfometri yöntem ile yeniden değrlendirilmiştir. Geometrik morfometri yöntemi her koloniden alınan 10 işçi arı ön kanadına uygulanmıştır. Balarısı alttrülerine ait kanat resimleri Almanya-Frankfurtta bulunan Oberursel Arıcılık Veri tabanından elde edilmiştir. Balarısı kollaro ve alttürleri arsındaki farklılıklar MANOVA ve ikili karşılaştırma testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, balarısı kolları hem bireyler (P<0.001) hemde koloniler (P<0.001) ele alındığında istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. Geometrik morfometrik veriye Ayrışım Fonksiyon Analizi (AFA) uygulaması sonucunda balarısı koları ve alttürler son derece iyi bir şekilde ayrılmıştır. Karşılaştırma testi ile balarısı kollarının ve alttürlrinin kendi gruplarına yerleştirilmeleri son derece yüksek bir olasılık ile gerçekleştirilmiştir. Geometrik morfometrik verilerin AFA ile analizi sonucunda daha önce farklı metodlar ile elde edilen balarılarının mikrotaksonomisi sonuçlarınaa göre A ve M kolunda görülen örtüşme bu yeni metod ile de tespit edilmiştir. AFA ayrıca A. m. intermissa’nın M kolu üyesi, olmasına rağmen A kolu içerisinde yer almıştır. Bununla beraber C kolunun bir üyesi olan A. m. sicula, M kolu üyesi olan A. m. sahariensis ve O kolu üyesi olan A. m. syriaca, ile beraber A koluna daha yakın çıkmışlardır. Baarısı alttürlerindeki klasik morfometri ve mtDNA analizleri aynı sonuçları orataya koymuştur. Geometrik verilere dayalı olarak çizdirilen UPGMA ağacı balarılarına klasik metotlarla elde edilen dört balarısı kolunun varlığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera alttürleri; Geometrik morfometrik; kanat şekli; klasik morfometri; procrustes analizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir