Bal arısı (Apis mellifera L.) ana arılarının çiftleşme uçuşu ve yumurtlamaya başlaması üzerine juvenil hormon (JH) uygulamasının etkisi

GENÇER, Vasfi; KAHYA, Yasin
TÜBİTAK TOVAG Proje 107O343, 2008: 1-21
Makale No: 101705
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışma, değişik dozlarda juvenil hormon (JH) uygulamasının ana arıların ergin çıkışlarından çiftleşmelerine ve çiftleşmelerinden yumurtlamaya başlamalarına kadar geçen sürelere ve uçuş sayı ve sürelerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aşılama yöntemi ile yetiştirilen ana arılar çiftleştirme kutularına kabul ettirilmişlerdir. Çiftleştirme kutularına kabul ettirilen ana arılar rasgele 4 gruba dağıtılmışlardır. Gruplardan biri kontrol grubu olarak ayrılmış, diğer 3 gruptan ana arılar 2 günlük yaşa ulaştıklarında, göğüslerine topikal olarak 10, 200 ve 400 µg JH uygulanmıştır. Ana arıların uçmak amacıyla kutulardan çıkışlarını izleyebilmek için her çiftleştirme kutusunun girişine ana arı ızgaralı bir düzenek yerleştirilmiştir. Çiftleştirme kutusundan çıkan ana arı düzenek içinde görülür görülmez serbest bırakılmış ve uçuşa çıkış saati ve dönüş saati kaydedilmiş, kutuya girmeden önce tuzaklanarak çiftleşip çiftleşmediği saptanmıştır. Çiftleşme sürecinin ardından ise ana arıların yumurtlamaya başladıkları günler belirlenmiştir. JH uygulaması; ana arıların uçuş girişimi, çiftleşmesiz uçuş, başarılı çiftleşme uçuşu, toplam uçuş, çiftleşmesiz uçuş, başarılı çiftleşme uçuşu, ve toplam uçuş sayılarını ve sürelerini etkilememiştir (P>0.05). Çıkıştan ilk uçuşa kadar geçen süre, çıkıştan ilk başarılı çiftleşme uçuşuna kadar geçen süre ve çıkıştan son uçuşa kadar geçen süre bakımından gruplar arasında farklılıklar saptanmıştır (P<0.05). Bununla birlikte, Son uçuştan yumurtlamanın başlamasına kadar ve çıkıştan yumurtlamanın başlamasına kadar geçen süreler ve sperm torbasındaki sperm sayısı üzerine JH uygulamasının etkili olmadığı saptanmıştır (P>0.05).

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera L.; ana arı; bal arısı; juvenil hormon; yumurtlama; çiftleşme uçuşu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir