Bombus arılarının tozlayıcı olarak kullanıldığı cam seralarda polen kaynağı olması için seranın bir bölümüne ısıtma uygulamasının domatesin verim kalitesi üzerine etkileri

ERCAN, Nurgül; GÜREL, Fehmi; FIRAT, M. Ziya; ÜLKER, Yasemin
TÜBİTAK TOVAG Proje 105O089, 2008: 1-59
Makale No: 101860
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada amaç, küçük ölçekli cam seralarda seranın tümü yerine daha küçük bir bölümünü ısıtarak, bu bölümdeki bitkilerin bombus arıları için polen kaynağı olmasını sağlamaktır. Bu uygulama ile cam seralarda çok düşük bir ısıtma maliyeti ile kış aylarında bombus arısı kullanımını yaygınlaştırmak, tek ürün yetiştirme döneminde halen yaygın olan büyüme düzenleyicilerinin kullanımını azaltmak amaçlanmaktadır. Serada bombus arısı kullanımının büyüme düzenleyicisi kullanımına alternatif olmasının yanında ikincil faydası da arı nedeniyle kontrollu pestisit kullanımının sağlanmasıdır. Bu amaçlarla 2 yıl tekrarlanan bu çalışmada M 19 domates çeşidi kullanılmış, polenin morfolojik yapısı, bir çiçekteki polen miktarı, in-vitro ve in-vivo polen canlılığı saptanmış, ortalama meyve ağırlığı, meyvede ortalama tohum sayısı, ortalama meyve çapı ve yüksekliği değerleri ile erkenci ve toplam verim değerleri belirlenmiştir. Bu çalışmada; kısmi ısıtma ile ısıtma bölgesinde düşük sıcaklıkların sebep olduğu polen miktarındaki azalmalar önlenmiş, polen canlılığı artmış, özellikle abortif polen oluşumu en aza indirgenmiştir. Bu serada bombus arılarının polenleri etkili bir şekilde tüm sera içinde dağıttıkları ve stigma üzerine gelen polenlerin polen tüpü oluşturup, gelişerek tohum taslaklarına ulaştıkları belirlenmiştir. Ortalama meyve ağırlığı I. yıl kısmi ısıtmalı serada 161 g, ısıtmasız serada ise 129 g, II. yılda bu değerler ısıtmasız serada 119 g, kısmi ısıtmalı serada ise 135 g olarak bulunmuştur. Her iki yılda da kısmi ısıtma uygulanan serada tohum miktarı ısıtmasız seraya göre daha fazla iken, meyve ağırlığı, meyve çapı ve yüksekliği bakımından tamamen tersi bir durum söz konusu olmuştur. Kısmi ısıtmalı ve ısıtmasız serada toplam verim değerleri incelendiğinde, I yıl kısmi ısıtmalı serada 14 518 kg, ısıtmasız serada ise 11 981 kg olduğu, II. yılda bu değerlerin kısmi ısıtmalı serada 12 053 kg, ısıtmasız serada ise 9 814 kg olarak bulunduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Isıtılmayan cam sera; bombus arısı; domates; kısmi ısıtma; tozlanma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir