Balarılarında (Apis mellifera L.) Fosfoglukomutaz (Pgm) enzim polimorfizminin mevsimlere bağlı olarak değişiminin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması

KENCE, Meral; BANERJEE, Sreeparma
TÜBİTAK TBAG Proje 106T181, 2008: 1-54
Makale No: 97989
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Fosfoglukomutaz enzimi (PGM), glikojen metabolizması, pentoz fosfat yolu ve ana glikolitik koridor arasındaki kavşak noktasında bulunan, enerji metabolizmasındaki önemli enzimlerden biri olup sözü geçen metabolik yolda, glukoz-1-fosfat ve glukoz-6-fosfat arasındaki iki yönlü dönüşümü katalizlemektedir. Hatay, Artvin ve Kırklareli illerinden yıl boyunca her ay alınan toplam 3320 işçi arı örneği ile yapılan allozim çalışmaları sonunda Pgm genotip frekanslarının yaz ve kış populasyonlarında mevsimsel varyasyon gösterdiği ve Hardy-Weinberg dengesinden anlamlı ölçüde saptığı (P<0.001), kontrol olarak çalısılan Heksokinaz (Hk) lokusunda ise genotip frekanslarında mevsime bağlı bir değişim olmadığı belirlenmiştir. Farklı Pgm genotiplerinin balarılarının fizyolojik performansına etkisini belirlemek amacıyla bu genotiplerin (Pgm-75/75 ve Pgm-75/100), PGM enzim aktivitesi ve glikojen miktarları belirlenmiş ve kış aylarında frekansı yüksek olan heterozigot bireylerde PGM enzim aktivitesinin ve glikojen miktarının, homozigot bireylere göre önemli ölçüde yüksek olduğu gözlenmiştir (P<0.0001). Pgm aktiviteleri farklı olan homozigot ve heterozigot bireylerle 50˚C de yapılan ölçümler sonucu enzim ısı dayanıklığının (termostabilite) aktivite ile ilişkili olmadığı ve farklı genotipli bireyler arasında enzim ısı dayanıklılığı bakımından önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir (P=0.8879). Elde edilen bu veriler, farklı Pgm genotiplerinin biyokimyasal farklılıklarının bal arılarının glikojen düzeyindeki önemli varyasyona yol açan işlevsel ilişkileri olduğunu ve uyumsal sonuçları olabileceğini göstermektedir.Yüksek enzim aktivitesi ve glikojen düzeyi kış arılarının uzun ömürlü olmalarının temel mekanizmalarından biri olabilir. Yaz arılarına kıyasla uzun ömürlü kış arıları yavrusuz kış kolonisinin yaşayabilmesini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera; Fosfoglukomutaz; allozim; enzim aktivitesi; glikojen miktarı; mevsimsel değişim; ısıya dayanıklılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir