Moleküler ve mikroskobik tekniklerle Apis mellifera L.’de Acarapis woodi’nin taraması

KESKİN, Nevin ; ÖZKIRIM, Aslı ; ÇİÇEK, Hasan
TÜBİTAK VHAG Proje 1972 (102V112), 2006: 1-43
Makale No: 86432
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Apis mellifera’da trake akan olan (Honey Bee Tracheal Mite) Acarapis woodi ergin bal arılarının trakaleri içinde yaşar. HBTM ilk olarak bu yüzyılın başlarında keşfedilmiştir. Trakeal akan n tespiti için birçok metod ileri sürülmüş ve geliştirilmiştir. Bu metodlar genel olarak direkt ve indirekt metodlar olarak sınıflandırılabilir. Direkt metodlar arı disseksiyonu, homojenizasyonu ve trakenin boyanmasıyla akarın kendisinin görülmesini içerir. Indirekt Metod olarak ise ELISA tekniği, Guanin Lekesi Kromotografi Metodu kullanılmaktadır. ELISA tekniği kesin ve duyarlı bir Metod olmasına rağmen, özel prosedürtera ve bazı teknik ekipmanlara ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda farklı Acarapis türlerini de pozitif sonuç olarak gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Acarapis woodi trake akarı; Apis mellifera; akar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir