İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 34 names in this directory beginning with the letter T.
Tactile sense
(Bkz. Sence of touch) Dokunma duyusu.

Taenidium
(Bkz. Spiral thread of tracheal tube).

Take (a swarm) (f)
Oğulu almak.

Terminal flament (ovariole)
Terminal flament ( ovariolde).

Testiole (testicular tubule)
Testiol, testis kanalcıkları.

Testis
Testis.

Thistle
(carduus ssp., cirsium ssp.) Deve dikeni, kangal.

Thoracic gland
(Bkz. Post-cerebral gland) Beyin altı bezi, tükürük bezi.

Thorax
Göğüs.

Thyme
(thymus ssp.) Kekik.

Tit=titmouse
(parus ssp.) Baştankara.

Toad
(bafo ssp.) / Kara kurbağası.

Tomentum (fine hairs on abdominal tergit
Abdomen tüyleri, tomentum.

Tongue
(Bkz. Glossa).

Top bar (of frame)
(Bkz. Bar). Çerçevenin üst tarafı

Top drive (of extractor)
Ekstraktördeki motor.

Top enterance
Üstten giriş.

Top opening hive
Üstten açılır kovan.

Trachea
Trake

Tracheal sac
(Bkz. Air sac) Hava kesesi.

Tracheole
Trake.

Train (bees to visit a crop) (f)
Arıların çiçekte çalışması.

Transfer (bees)
Aktarma.

Transferring tool (for larvae)
Aşılama aleti, iğnesi, transfer aleti.

Transition cell
Geçit hücresi.

Travelling box
Taşıma kutusu.

Travelling cage
Taşıma kafesi.

Treatment (of disease)
Sağıtım (hastalıkta)

Tree of heaven
(ailanthus altissimia (=a glandulosa)) Kokarağaç, aylantus.

Triangular plate (of sting)
Üçgen yüzey (iğnede)

Triungulin
(Bkz. Oil-beetle larva).

Tulip tree
(Liriodendron tulipefera) Ağaç lalesi.

Tupelo
(myssa ssp.) Tupelo (bitki türü)

Twin-hive
İkiz kovan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir