İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 168 names in this directory beginning with the letter S.
Sac brood
(etkeni morutor aetatulae) (Bkz. Pickled brood) Tulumsu yavru çürüklüğü, torba hastalığı.

Sage
(salvia spp.) Adaçayı.

Sainfoin
(Bkz. Esparsette) Evliya otu, eşek otu korunga.

Salivary gland
(Bkz. Post-cerebral gland) Tükrük bezi.

Sallow
(salix spp.) (Bkz. Willow) Söğüt.

Sample (for dısease diagnosis)
Örnek (hastalık teşhisi için alınan).

Scale (foul brood)
Leş, kurumuş larva.

Scale hive
Yaprak kovan.

Scales
(Bkz. Balance) Tartı, terazi.

Scape
Duyarga.

Scattered brood
Seyrek, dağınık kuluçka.

Scent gland
(Bkz. Nasonovs organ) Koku bezi, nasonov organı

Sclerite
Eklembacaklılarda kitin yada kireçten oluşmuş sert kabuk parçası, sklerite.

Scotch fir
(Bkz. Pine) Sarıçam.

Scots pine
(Bkz. Pine) Sarıçam.

Scout bee (before swarming)
Oğul öncesi öncü arı.

Scout bee (for forage)
Tarlacı arılarda öncü, araştırıcı, keşifçi.

Screen board (perforated partition)
Elek teli takılmış tahta (delikli bölme).

Scum
Köpük.

Scutum
Sert sırt kabuğu,skutum.

Sealed (brood or honey)
Sırlanmış, mühürlenmiş ( yavru veya bal).

Searcher bee
(Bkz. Scout bee) Araştırıcı, keşifçi ,öncü arı.

Secrete (f)
Salgılamak.

Secretion (function)
Salgılama.

Secretion(substance)
Salgı.

Section honey
Seksiyon balı.

Section reck
Seksiyon gövdesi, katı.

Section(for honey)
Bölme (bal için).

Segment
Segment, halka.

Selective breeding
Seleksiyona dayalı ıslah, yetiştirme.

Semen
Semen.

Seminal duct
Sperm kanalı, vas deferens.

Seminal pump
Sperm pompası, kesesi.

Seminal vesicle
(Bkz. Seminal pump).

Sense hair
Duyu kılı.

Sense of colour
(Bkz. Colour perception) Renk duyusu.

Sense of form
Şekil duyusu.

Sense of location
Yer duyusu.

Sense of smell
Koku duyusu.

Sense of taste
Tad duyusu.

Sense of touch
Dokunma duyusu.

Sense organ
Duyu organı.

Sense peg
Duyu kancası.

Sense plate
Duyu çukuru.

Sense pore
Duyu deliği.

Sensilla
Sensila,duyu siniri.

Sensory hair
(Bkz. Sense hair) Duyu kılı.

Separator (between sections)
Bölümler arası ayırıcı.

Septicaemia
(etmeni bacillus apicepticus) Septisemi.

Septum (of comb)
(Bkz. Midrib) Petekte bölüm, septum.

Settle (f)
Yığın,salkım, oluşturmak, yerleşmek.

Sex
Cinsiyet.

Sexual organs
Cinsel organlar.

Shake (f)
Sallamak, silkelemek.

Shallow box
(Bkz. Süper) Yarım ballık.

Shallow frame
Yarım ballık çerçevesi.

Sheath
Kın, kılıf.

Sheath of sting
İğne kını.

Sheltered site
Korunmuş yer.

Sheltered situation
Korunmuş olma durumu.

Shook swarm
Şok oğulu, olağandışı oğul.

Shortage of stores
Stokların kıtlığı.

Shrike lanius spp.
Örümcek kuşu.

Side opening hive
(Bkz. Breech-loading hive) Yandan açılır kovan.

Silk gland
İpek bezi.

Silver fir
(abies alba (=a.pectinata)) Akçam ağacı, ak köknar, gerçek köknar.

Simple eye
(Bkz. Ocellus) Basit göz.

Single-walled
Tek duvarlı.

Skep
(Bkz. Butt) samandan örülerek yapılan sepet kovan.

Skep (special forms)
Özel biçimlerdeki sepet kovan.

Skep for taking swarms
Oğul alma sepeti.

Skep knife
Sepet bıçağı.

Skunk
(mephitis spp.) Kokarca.

Skyscraper hive
Çok katlı kovan.

Slumgum
(Bkz. Wax residue) Mum tortusu.

Small intestine
(Bkz. Ileum) İnce barsak.

Smoke (bees) (f)
Arıları körüklemek,dumanlamak.

Smoker
Körük.

Snowberry
(symphoricarpus racemosa) Beyazinci, kar üzümü.

Solar wax extractor
Güneş enerjisiyle mum eritilen düzenek.

Sooty moulds
Küf, kurumuş.

Source of infection
(Bkz. Centre of infection) Enfeksiyon kaynağı.

Spacer
(Bkz. Frame spacer) Boşluk bıraktırıcı çıkıntı.

Spanish chestnut
(castenea sativa) Kestane.

Species
Tür.

Specific gravity
Özgül ağırlık.

Sperm
Sperm.

Sperm pump
(Bkz. Seminal pump) Sperm pompası.

Spermatheca
(Bkz. Receptaculum seminis) Spermateka, sperm kesesi.

Spermathecal duct
Spermateka kanalı.

Spermathecal gland
Spermateka bezi.

Spermathecal pump
(Bkz. Seminal pump) Sperm pompası.

Spermatogenesis
Spermatogenez.

Spermatophore
(Bkz. Bulb of endophallus) Penis soğanı.

Spermatozoon
Sperma hücresi.

Spermiogenesis
Spermatogenez.

Spine
(Bkz. Calcar spur) Kireçsi mahmuz.

Spiracle
Stigma, delik.

Spiral thread of tracheal tube
Trake tüpünün spiral iplikçikleri.

Spoon of tongue
(Bkz. Labellum) Dil pabucu, dil kepçesi.

Spore
Spor.

Spread (broodnest)
(Bkz. Expand broodnest) Kuluçkanın yayılması, genişlemesi.

Spread (disease)
(Hastalıkta) Yayılmak.

Spring dwindling
(Bkz. Dwindling) Baharda populasyon sayısındaki düşüş.

Spring management
Baharda yürütülen işlemler.

Spring-clean
Bahar temizliği.

Spruce fir
(Bkz. Common spruce, Norway spruce) Adi ladin.

Spur
(Bkz. Calcar spur) Mahmuz.

Spur embedder
Mahmuz yuvası.

Stand
(Bkz. Hive stand) Kovan sehpası.

Staple
Mel.

Starch
Nişasta.

Starter strip
Başlangıç peteği.

Starve (f)
Açlıktan ölmek.

Sterile egg
Döllenmemiş yumurta.

Sterilization
Sterilizasyon.

Sternite
Sternumu oluşturan ventral plakaların her biri.

Stigma
(Bkz. Spiracle) Tarake giriş gözenekleri.

Stigma (of flover)
Çiçekte stigma, gözenek.

Stimulative feeding
Destekleme besleme.

Sting
Sokmak, batırmak, iğne.

Sting cavity
İğne boşluğu.

Sting chamber
İğne odası.

Sting poison
(Bkz. Venom) Arı zehiri.

Sting sheath
(Bkz. Sheath of sting) İğne kını.

Stingless bees
(Bkz. Meliponini) İğnesiz arılar.

Stipes
Böceklerde sapa benzer uzuv, pedinkülün uzamış hali.

Stomach
Mide.

Stomach valve
Mide kapağı.

Stomodeum
(Bkz. Foregut) Ön mide.

Stone brood
(etmeni aspergillus flavus) Taş hastalığı.

Store (honey) (f)
Depolamak.

Stores
Depo.

Strain (genetics)
(Genetikte) Hat.

Strainer
(Bkz. Honey strainer).

Stray swarm
Ayrılmış oğul.

Stretched larva
(Bkz. Prepupa) Pup dönemi öncesinde pupanun uzamış, dikilmiş hali..

Strigills
(Bkz. Antenna cleaner).

Sub oesophageal ganglion
(Bkz. Ganglion) Sinir düğümü.

Subdue (f) (bees.e.g. With smoke)
Yatıştırmak.

Subspecies
Alttür, ırk, varyete.

Suck (f)
Emmek.

Sucrose
(Bkz. Cane sugar) Sakkaroz, çay şekeri.

Suffocation
Boğulma.

Sulphur (f)
Kükürtlemek.

Sulphur cartridge
Kükürt fişeği.

Summary
Özet.

Sun flower
(helianthus spp.) Ayçiçeği.

Super
(Bkz. Honey chamber) Ballık, kat.

Super- cleaner
Ballık temizleyicisi.

Super- frame
(Bkz. Shallow frame) Ballık çerçevesi.

Supersedure
(Bkz. Queen supersedure).

Supra-oesophageal ganglion
(Bkz. Ganglion).

Surplus
(Bkz. Honey harvest) Bolluk.

Swarm
Oğul.

Swarm box
Oğul kutusu.

Swarm catcher (net)
Oğul yakalayıcı.

Swarm control
Oğul kontrolü.

Swarm trap (on hive)
Oğul tuzağı (kovanın üzerinde).

Swarming fever
Oğul telaşı.

Swarming impulse
Oğul dürtüsü.

Swarming season
Oğul mevsimi, dönemi.

Swedish clover
(Bkz. Alsike, clover).

Sweet chestnut
(castanea sativa) (Bkz. Chestnut).

Sweet clover
(Bkz. Melilot).

Sycamore
(acer piseudoplatanus or a.spp.) Firavun inciri veya dağ akçaağacı.

Sympathetic nervous system
Sempatik sinir sistemi.

Syrup
Şurup.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir