İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 23 names in this directory beginning with the letter N.
Nasonov gland
Nasonov bezi.

Native race
(Bkz. Indigenous) Yerli ırk.

Neck
(Bkz. Cervix) Boyun.

Nectar
Bal özü, nektar.

Nectar flow
(Bkz. Honey flow) Nektar akımı.

Nectar plant
(Bkz. Honey plant) Nektar bitkisi.

Nectarium
Nektar salgılayan organ, nektar bezi.

Nectary
Nektarlı.

Nerve
Sinir.

Nerve fibre
Sinir lifi, sinir kordonu.

Nervous system
Sinir sistemi.

Norway spruce
(Bkz. Common spruce) Adi ladin, Norveç ladini.

Nosema disease
(etmeni nosema apis) Nosema hastalığı.

Nucleus (colony)
Ruşet ( ana yetiştirmek için küçük minyatür koloni).

Nucleus (of cell)
Göz odacığı (petekte).

Nucleus box (=meating box)
Ruşet kutusu.

Nucleus hive
Ruşet kovan.

Nurse bee
Bakıcı arı.

Nurse colony
Bakıcı, besleyici koloni (ana arı yetiştirmede kullanılan).

Nursed cell
Bakılan petek gözü.

Nursery cage
Ana arının işçi arılar tarafından beslendiği kafes.

Nutrition
Besleme.

Nymph
(Bkz. Larva) Larva.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir