İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 63 names in this directory beginning with the letter M.
Main honey flow
(Bkz. Main nectar flow) Esas bal akımı, yoğun bal akımı

Main nectar flow
Esas nektar akımı.

Maipigian tubule
Malpigi tüpleri.

Male
Erkek.

Management
Yönetim.

Mandible
Çene.

Manipulation
İdare, yönetme.

Maple
(acer spp.) İsfendan, akçaağaç.

Marjoram
(origanum vulgare) Kekik otu, güveyi otu.

Mark (f) (queen)
Damgalamak,numaralamak (ana arı).

Mating
(Bkz. Copulation) Çiftleşme.

Mating flight
Çiftleşme uçuşu.

Mating hive
Çiftleştirme kovanı.

Mating nucleus
Çiftleştirme ruşeti.

Mating sign
Çiftleşme işareti.

Mating station
(Bkz. Queen-mating station) Çiftleştirme istasyonu.

Maturation
Olgunlaşma.

Mature insect
(Bkz. Imago) Ergin böcek.

Maxilla
Çene.

Maxillary palp
Çene kemiğine ait dokunaç.

May sickness
Mayıs hastalığı.

Mead
Bal şarabı.

Median
Orta.

Medium (coloured) honey
Orta renkli bal.

Meiosis
Mayoz bölünme.

Melanosis
Dokularda fazla renk maddesinin bulunması.

Melilot
(melilotus spp.) Taş yoncası.

Meliponini
İğnesiz arı.

Melissopalynology
Balda polen analizi bilimi.

Melt (f) (wax)
Balmumu eritmek.

Membrane
Membran, zar.

Mesenteron
Barsakları karın duvarına bağlayan ince zar.

Mesoderm
Mezoderm, orta deri.

Mesoihorax
Orta göğüs.

Metabolism
Metabolizma.

Metal end (for frame)
Metal uç ( çerçevede).

Metamorphosis
Metamorfoz, başkalaşım.

Metheglin
Bal likörü.

Method of management
Yönetim yöntemi.

Micropyle
Mikropil.

Middle entrance
Orta giriş.

Midgut
Orta mide.

Midrib (of comb)
Bölüm, semptom (petekte).

Migratory beekeeping
Göçebe arıcılık, göçer arıcılık.

Mimosa
(acacia spp.) Mimoza.

Mite
(acarapis spp.) (Bkz. Acarine mite) Kene, akar, uyuz böceği.

Mitosis
Mitoz.

Moisture
Nem.

Mongrel
(Bkz. Cross-breed) Melez.

Mosaic vision
Parçalı görme, petek gözüyle görme biçimi.

Motor nerve
Motor sinir.

Mould bee wax
(Bkz. Pollen mould) Balmumu küfü, küf, küf mantarı; kalıp.

Moulding tool (for queen cell)
(Bkz. Queen-cell moulding tool) Kalıp tahtası (ana arı yüksüğü yapmak için).

Moult
(Bkz. Ecdysis) Deri değiştirme.

Mouse
(mus. Spp.) Fare.

Mouth part
Ağız parçası.

Movable frames
Hareketli çerçeveler.

Movable-frame hive
Hareketli çerçeveli kovan.

Mucous gland
(Bkz. Accsesory gland) Mukoz bezi.

Multiple-storey hive
Çok katlı kovan.

Mushrom bodies
(Bkz. Corpora pedunculata) Beynin mantar odacığı.

Mustard
(sinapis spp.) Hardal.

Mutation
Mutasyon.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir