İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 38 names in this directory beginning with the letter I.
Identification
Belirlemek, tanımlamak.

Iİnanition
Gıdasızlıktan ileri gelen zafiyet.

Iİncubation
Kuluçkaya yatma.

Iİndigenous race
Yerli ırk.

Iİnvestigation
Araştırma.

Ileum
(Bkz. Small intestine) İnce barsak.

Imago
Tamamiyle gelişmiş ve genellikle kanatlı ergin böcek.

Impotent
Zayıf, iktidarsız.

Inbreeding
Akrabalı yetiştirme.

Incubator
Kuluçka makinası, inkübatör.

Indian bee
(apis cerana=apis indica) Hindistan arısı.

İndirect flight muscle (longitudinal)
Dolaylı yoldan uçuş kası (boyuna).

Indrect flight muscle (vertical)
Dolaylı uçuş kası (enine).

Industrial honey
Endüstriyel bal, ticari bal.

Infect (f)
Enfekte olmak, bulaşmak.

Infection
Enfeksiyon.

Inheritance
Kalıtım.

Inner cover
Örtü tahtası.

Insect
Böcek.

Insecticide
Böcek öldürücü, insektisit.

Insemination
Dölleme.

Inspection (of apiary)
Arılık kontrolü.

Inspection (of hive)
Kovan kontrolü.

Instar
İki deri değiştirme zamanı arasında oluşan değişim safhasındaki böcek.

Instinct
Canla dolu, kuvvetle dolu, vs. Dolu.

Instructor
(Bkz. Beekeeping instructor) Arıcılık eğitimcisi.

Instrumental insemination
Yapay dölleme, yapay tohumlama.

Insulation
İzolasyon.

Insurance
Sigorta.

Intersegmental membrane
Segmentler arası zar.

Intestine
Barsak.

Introduce (f) (queen)
Ana kazandırmak, ana arı vermek.

Inversion (of sugar)
Şekerin indirgenmesi.

Invert sugar
Dekstroz ve levüloz karışımı (balda ve meyvede bulunan doğal şeker)

Invertase
İnvertaz enzimi inverziyonu sağlayan enzim.

Isle of white disease
(Bkz. Acarine disease) Akariyoz hastalığı.

Italian bee
(A. M. Ligustica) İtalyan arısı.

İvy
(Hedera helix) Duvar sarmaşığı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir