İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 34 names in this directory beginning with the letter G.
Galea
Bazı böcek ve çiçeklerin miğfer biçimindeki bölümü.

Gallberry (llex glabra)
Salkım söğüt.

Ganglion
(Bkz. Supra-oesophageal ganglion, suboesophageal ganglion) Sinir düğümü.

Gather (f) (honey or pollen)
Bal veya pollen toplamak.

Gena
Bileşik gözlerin altındaki bölge.

Gene
Gen.

Genetics
Genetik

Genital system
Genital sistem, üreme sistemi.

Genus
Cins.

Giant bee (rockbee)
(apis dorsata) Dev arı, kaya arısı.

Giant whip
Dev kamçı.

Gland
Bez.

Globe thistle
(echinops spp.) Kirpi başı, eşek dikeni, mavi dünya.

Glossa (tongue=lingua)
Dil.

Glossal groove
Dil oluğu.

Glossal-canal
(Bkz. Glossal groove) Dil kanalı, dil oluğu.

Glucose
Üzüm şekeri, glikoz, dekstroz.

Golden rod
(solidago spp.) Altın başak.

Gooseberry
ribes grossularia) Bektaşi üzümü.

Gorse
(ulex europaeus) Avrupa dikenli katır tırnağı.

Grade (f) (honey)
Balı sınıflandırma.

Grading glass
Sınıflandırma kabı.

Graft (f) (larvae)
Larva aşılama.

Granulated honey
Kristalleşmiş bal.

Granulation
(Bkz. Crystalization of honey) Kristalize olma, şekerlenme.

Grape sugar
(Bkz. Dextrose, glucose) Üzüm şekeri.

Greater wax moth
(galleria mellonella) Büyük mum kurdu, petek güvesi.

Grooming dance
Tımarlanma dansı.

Groove
Oluk, kanal (çerçevede).

Grub
Kurt, larva.

Guard (bee)
Koruyucu arı, muhafız arı.

Gum
Sakız.

Gut
(Bkz. Alimentary canal) Sindirim kanalı.

Gynandromorph (bee)
Çift cinsiyeti taşıyan arı (yarı erkek.yarı dişi).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir