İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 56 names in this directory beginning with the letter F.
Facet
Bileşik gözü oluşturan ufak gözlerden herbiri (ommatidium).

Faeces
(Bkz. Excrement) Dışkı.

False locust (robinia pseudacacia)
Yalancı akasya, aksalkım.

Fan (f) (for ventilation)
Havalandırma

Fan (f) (with scent organ exposed)
Koku yayma havalandırması,

Fat cell
Geniş petek gözü.

Feed hole
Besleme deliği.

Feeder
Yemlik.

Female
Dişi.

Femur
Femur.

Ferment
(Bkz. Enzyme) Enzim.

Fermentation
Fermantasyon, mayalanma, ekşime (balda).

Fertilization
Verimlilik.

Field bean
(Bkz. Bean) Bakla.

Field bee
Tarlacı arı.

Figwort (scraphularia spp.)
Sıraca otu, esmer kök.

Fimbriated lobe (of edophallus)
Penisin fimbrilli lobu.

Fire weed (epilobium angustifolium)
Yangın otu, yakıotu.

Fixed comb
Sabitleştirilmiş petek.

Fixed-combs hive
Petekleri yapılmış kovan.

Flavour
Tat, çeşni (i), tat katmak (f).

Flexor muscle
Bükme kası.

Flight
Uçuş.

Flight board
(Bkz. Alightingboard) Uçuş tahtası.

Flight entrance
(Bkz. Entrance of hive) Uçma deliği.

Flight muscle
Uçma kası.

Flight note
Uçuş işareti.

Floor board
Tavan tahtası.

Flower honey
Çiçek balı.

Flying bee
(Bkz. Forager) Tarlacı arı.

Focus of infection
(Bkz. Centre of infection) Enfeksiyon merkezi.

Food gland
(Bkz. Pharyngeal gland) Yutak bezleri, arı sütü bezleri.

Forage
(Bkz. Bee forage) Otlak, mera.

Forage (f)
Otlama, yiyecek arama.

Forager
(Bkz. Foraging bee, field bee) Tarlacı arı.

Foramen (occipital)
Küçük delik.

Fore
(Bkz. Anterior) Ön taraftaki, ön.

Foregut (=stomodeum)
Ön mide.

Forget-me-not (myosotis spp.)
Unutma beni çiçeği.

Fossorial wasp
(Bkz. Digger wasp) Kazıcı yaban arısı.

Foul brood
(Bkz. American, European foul brood) Yavru çürüklüğü.

Frame
Çerçeve.

Frame hive
(Bkz. Movable frame hive) Çerçeveli kovan.

Frame holder
Çerçeve tutucu.

Frame runner
Çerçeve rayı.

Frame spacer
(Bkz. Metal end) Çerçevelerde çerçeveler arası boşluk bıraktıran çıkıntı.

Frame tongs
Çerçeveler arası boşluk bıraktırıcı maşa.

Frame-spacing nail
Çerçeveler arası boşluk bıraktıran çivi.

Frontal commisure
Alın kemiği birleşme yeri.

Frosting (of honey)
Balın dondurulması.

Fructose
Meyve şekeri, fruktoz, levüloz.

Fruit sugar
(Bkz. Fructose) Meyve şekeri.

Fungal disease
Mantari hastalık.

Fungucide
Mantara karşı ilaç.

Fungus
Mantar.

Funnel
Huni.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir