İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 52 names in this directory beginning with the letter D.
Dance
Dans.

Dandelion (taraxacum officinale)
Kara hindiba.

Dark amber honey
Koyu amber renkli bal.

Dark honey
Koyu bal.

Deaths-head hawk moth (archerontia atrop
Ölü başı, kuru kafa kelebeği.

Decoy hive (for swarm)
Oğul için tuzak kovan.

Deep box
(Bkz. Brood chamber) Kuluçkalık.

Denatured sugar
Denatüre şeker.

Density
Yoğunluk.

Dequeen (f)
Anasız bırakmak.

Development
Gelişme.

Dextrose
Üzüm şekeri, glikoz.

Diaphragm
Diyafram.

Diastase
Diyastaz enzimi.

Digestion
Sindirim.

Digestive tract
Sindirim organı.

Digger wasp (fossores spp.)
Toprak kazıcı yaban arısı.

Direct flight muscle
Direkt uçuş kası.

Disease
Hastalık.

Diseased
Hastalıklı.

Disinfect (f)
Dezenfekte etmek.

Dissect (f)
Parçalara ayırmak (anatomik olarak).

Division board
Bölme tahtası.

Division of labour
İş bölümü.

Docile
Uysal.

Dominant
Baskın.

Dorsal
Sırta ait.

Dorsal blood vessel
(Bkz. Blood vessel) Sırtta ana kan damarı.

Double-walled
Çift cidarlı.

Dragonfly (odonata)
Yusufçuk, kız böceği.

Draw out (t) (faundation)
Petek işlemek.

Drawn-out comb
İşlenmiş petek.

Drift (f)
Şaşırmak.

Drinking place
İçme yeri.

Drive (f) (bees)
Sürüklemek (arıları), dışarı sürmek.

Driven bees
Sürüklenen arı.

Driving iron
Sürme demiri.

Drone
Erkek arı.

Drone assembling place
Erkek arı toplanma alanı.

Drone brood
(see brood of laying) Erkek arı kuluçkası, yavrusu.

Drone cogregation area
(Bkz. Drone assembling place) Erkek arı toplanma alanı.

Drone comb
Erkek arı peteği.

Drone trap
Erkek arı kapanı.

Drone-breeding queen
Erkek arı üreten ana arı (damızlık amacıyla).

Drone-laying queen
Erkek arı yumurtlayan ana.

Drone-rearing colony
Erkek arı üretim kolonisi.

Drum (f)
Davul çalmak.

Duct
Kanal.

Dummy
Model.

Dummy frame
Model çerçeve.

Dwindling
(Bkz. Spring dwindling) Kayıp (ilkbahar kayıpları).

Dysentery
Dizanteri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir