İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 95 names in this directory beginning with the letter C.
Cage
Kafes (i), kafeslemek (f).

Calcar spur
(Bkz. Spine) Kireçsi mahmuz.

Candy
Şekerleme, kek.

Cane sugar
Şeker kamışı şekeri.

Cap(cells)
Sırlamak (f), sır, mühür (i).

Capped
(Bkz. Sealed) Sırlı, sırlanmış.

Cappings (wax)
Sırlar.

Carbolic cloth
Karbolik asit emdirilmiş bez.

Carder bee (bombus muscorum)
Bir çeşit bambul arısı türü.

Care (queen)
Bakım.

Carniolan (apis mellifera carnica)
Karniyol arısı.

Caste
Sınıf.

Catalase
Katalaz enzimi.

Catmint catnip (nepeta spp.)
Kedi nanesi, yaban sümbülü.

Caucasian (apis mellifica caucasia)
Kafkas arısı.

Cell
Petek gözü.

Cell division
Petek gözü bölümü.

Cell finishing colony
Ana arı yüksüğü işleyici koloni.

Cell wall
Petek gözü duvarı.

Cenrifugal honey
Süzülmüş bal, süzme bal.

Center of infection
Enfeksiyon merkezi.

Central nerve trunk
Merkezi sinir kordonu.

Centrifugal extractor
Santrifüj, ekstraktör, bal süzme makinası.

Cervix
Boyun.

Chalk brood
(etmeni pericystis apis, ascosphera apis) Kireç hastalığı

Chartock, wild mustard (brassicaarvensis
Yabani hardal, tarla hardalı

Cherry tree (prunus cerasus)
Kiraz ağacı.

Chestnut (castenea sativa)
Kestane.

Chilled brood
Üşümüş kuluçka.

Chitin
Kitin.

Chordotonal organ
Duyu organı.

Chromosome
Kromozom.

Chunk honey
Parçalı (petekli) bal, (petek ve süzme bal bir arada.

Chyle stomach
Mide özsuyu.

Ciarification
Durulaştırma, balı berraklaştırma.

Clasper (of drone)
Erkek arının 9. sternumuna bağlı küçük yumru.

Claw
Pençe.

Cleaning bee
Temizleyici arı.

Cleaning-comb
(Bkz. Antenna comb) Arının ayağında yer alan temizlik fırçası.

Cleansing flight
Temizlenme uçuşu.

Clear honey
Açık renkli bal.

Clip (queen)
Ana arının kanadını kesmek.

Clover (trifolium spp.)
Üçgül.

Cluster
Küme, salkım; salkım oluşturma.

Cluster (f) (of swarm)
Salkım oluşturmak (oğulda).

Cluster (f) outside entrance (in hot wea
Sıcak havalarda uçuş deliği dışında oluşan salkım.

Clustering space
Salkım boşluğu.

Cocoon
Koza.

Coleseed
(Bkz. Colza) Kolza.

Collect (=gather)
Toplamak (bal veya polen).

Colon
Kalın barsak, rektum.

Colony (of bees)
Arı kolonisi.

Colony parent (of swarm)
Oğulun ebeveyn kolonisi, oğul veren koloni.

Colony with laying worker or drone-layin
Yalancı analı veya yumurtlayan işçileri olan koloni.

Colour perception
Renk algısı.

Colza, coleseed,quilt
Kolza. (brassica napus var. Oleifera)

Comb
Petek.

Comb foundation
Temel petek.

Comb honey
Petekli bal.

Commercial beekeeper
Ticari arıcı.

Commissure
'Birleşik iki organın birbiriyle birleşme yeri, dudakların ön veya göz kapaklarının birleştiği yer.'

Common spruce (picea abies =p. Exelsa)
Adi ladin.

Compound eye
Bileşik göz.

Cone
Koni, basit göz konisi.

Coniferae
Kozalaklılar.

Conifers
Kozalaklı ağaçlar.

Constancy
Kararlılık, bir uçuşta tek bir çiçek türüne sadakat.

Consumption (of stores)
Stoğun tüketimi.

Contract (broodnest)
Kuluçkalığın dar gelmesi, sıkışması.

Contribution
Yardımlaşma.

Copulation
(Bkz. Mating) Çiftleşme.

Copulatory organ
Çiftleşme organı.

Copulatory pouch
(Bkz. Bursa copulatrix) Çiftleşme kesesi.

Corbicula=pollen basket
Polen sepeti.

Corpora pedunculata
(Mushroom bodies) Mantar odacığı (beyinde).

Corrugated cardboard
Oluklu mukavva.

Cotton gossypium spp.
Pamuk.

Creamed honey
Krem bal (kristalize balın yumuşatılmış hali).

Creosote
Kreozot, katran ruhu.

Crimson clover (trifolium incarnatum)
Kırmızı üçgül.

Crop
Kursak, bal midesi, (Bkz. Honey harvest) bal ürünü.

Cross-breed
Melez.

Cross-breeding
Melezleme.

Crowded (colony)
Kalabalık (koloni).

Crown board
Çiçek tablası.

Cruciferae
Turpgiller familyası.

Crucifers
Turpgiller.

Crude honey
Ham bal.

Crumbs of wax (on floorboard)
Petek kırıntıları (dip tahtası üzerinde).

Crystaization
Kristalizasyon şekerlenme.

Crystalization of honey
Balın kristalleşmesi.

Crystalline cone
Kristal koni.

Cuckoo bee (psithrus spp.)
Guguk arısı, bambul türü.

Cyclops
Tepegöz.

Cyprian (apis mellifera cypria)
Kıbrıs arısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir