İNGİLİZCE TÜRKÇE ARICILIK SÖZLÜĞÜ

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun çalışmasından yararlanılmıştır.

Arıcılık Terimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 54 names in this directory beginning with the letter A.
Absconded swarm
Yerleştirildikten sonra kaçan oğul.

Acacia
(acacia spp.)Akasya.

Acarine disease
(acarapis woodiden kaynaklanan) Akariyöz hastalığı.

Acarine mite
(acarapis woodi) Akariyöz etmeni.

Accessory gland
Eklenti bezi, mukoz bezi.

Acid gland
Asit bezi, zehir bezi.

Acorn cup
Meşe palamudu kapçığı.

Addled brood
Bozuk kuluçka.

Addled egg
Dölsüz yumurta.

Adjustable entrance
Ayar edilebilir uçuş deliği.

Adulteration
Karıştırma (bir şeyin saflığını bozacak şekilde).

After swarm
Geç oğul, sonraki oğul.

Agriculture
Tarım

Air sac
Hava kesesi, trake kesesi.

Albino bee
Albino arı

Alder
(alnus spp.) Kızılağaç

Alfalfa
(medicago sativa) Yonca, adi yonca.

Alighting-board
Uçuş tahtası.

Alimentary canal
Sindirim tüpü,kanalı

Alkaline gland
Alkali bezi

Almond
(prunus amygldalus)Badem

Alsike clover
(trifolium hybridum) Melez üçgül, isveç tırtılı.

Amber honey
Amber renkli bal

American foul brood
(etmeni bacillus larvae) Amerikan yavru çürüklüğü

Amoeba disease
(etmeni malpighamoeba mellificae) Amip hastalığı, amiba

Anaesthesia
Anestezi.

Analysis of honey
Bal analizi

Ant
(formicoidea)Karınca.

Antenna
Duyarga,anten.

Antenna cleaner
Duyarga temizleyici, duyarga tarağı (strigills, ön bacakta)

Antenna comb
Duyarga temizleyici, pollen fırçası.

Antennal lobe
Duyarga lobu

Anterior
Ön taraftaki, anterior.

Anther
Erkek organ (çiçekte).

Aphid
(aphis spp.) Yaprak biti.

Apiarist
Arılık sahibi.

Apiary
Arılık

Apiculture
Arıcılık bilimi.

Apimyiasis
Petek kurdu (etmeni diptera larvası).

Apiology
Arı bilimi.

Apodeme
Bacaksızlık (varroadan dolayı).

Appendage
İkincil organlar.

Apple tree
(malus pumila=pyrus malus) Elma ağacı.

Appliances
(Bkz.Beekeeping equipment) Arıcılık gereç ve ekipmanı.

Apricot tree
(prunus armeniaca) Kayısı, ağacı.

Arch of honey
Bal kemeri.

Arolium
(empodium, pulvillus) Böcek ayağında bir çıkıntı.

Aroma
Koku

Artificial insemination
Yapay tohumlama.

Artificial swarm
Yapay oğul.

Atrophy
Dumura uğramak, körelmek.

Attachment cell (of comb)
Ek petek gözü.

Auricle
Kulakçık.

Axillary sclerite
Koltuk altı vücut kabuk parçası.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir